Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2021.01.07

Vykstančios viešosios konsultacijosPakartotinė viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos

Konsultacija vyksta nuo 2020-12-31 iki 2021-01-08

Teisės departamento 
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 
patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt
Techninės priežiūros departamento 
Koordinavimo ir analizės skyriaus 
vyr. specialistė Gintarė Kimutienė
Tel. 8 (686) 63 954
El. p. gintare.kimutiene@vert.lt

Tikslas – atlikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos pakeitimus.

(Pirmoji viešoji konsultacija paskelbta 2020 m. rugpjūčio 11 d.).

(Antroji viešoji konsultacija paskelbta 2020 m. rugsėjo 30 d.)
Viešoji konsultacija dėl Tarpzoninio pralaidumo apskaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo su Rusija nuostatų, sąlygų ir metodikos (lydraštis ir nutarimo projektas).

Konsultacija vyksta nuo 2020-11-03 iki 2020-11-05

Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@vert.lt.

Tikslas – patvirtinti Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) AB „Litgrid" kartu su Latvijos ir Estijos PSO parengtą Tarpzoninio pralaidumo apskaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo su Rusija nuostatus, sąlygas ir metodiką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-11-03
Eesti Energia AS“, 2020-11-06
AB "Ignitis grupė", 2020-11-06
AB "INTER RAO Lietuva", 2020-11-06
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-11-06Konsultacija vyksta nuo 2020-10-06 iki 2020-10-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus 
vyr. specialistas Arvydas Vitas
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. arvydas.vitas@vert.lt

Tikslas – atlikti aprašo pakeitimus, atsižvelgiant į Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo papildymą, atlikti pakeitimus, įvertinus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimus bei susiklosčiusią praktiką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis renewables" (priedas), 2020-12-01

Konsultacija vyksta nuo 2020-09-30 iki 2020-10-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento 
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p.
ana.matijaskiene@vert.lt.

Tikslas – nutarimo projektą pakeisti nauja redakcija, atsižvelgiant į tai, kad keičiama daugiau kaip pusė teisės akto nuostatų, bei nuostatų sudėtingumas bei kt.


(Pirmoji viešoji konsultacija paskelbta 2020 m. rugpjūčio 11 d.).
Konsultacija vyksta nuo 2020-08-19 iki 2020-09-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Karolis Demšė

Tel. (8 5) 2506183
El. p. karolis.demse@vert.lt

Tikslas – patikslinti gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklius bei jų  įvertinimo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-08-26
UAB "Ignitis", 2020-09-02
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2020-09-07
Konsultacija vyksta nuo 2020-08-11 iki 2020-08-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento 
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt

Tikslas – patikslinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarką.
Konsultacija vyksta nuo 2020-08-11 iki 2020-08-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento 
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt

Tikslas – patikslinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijoje ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2020-10-01
UAB "Ignitis", 2020-10-01
AB "Amber Grid", 2020-10-01
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-10-01


Konsultacija vyksta nuo 2020-07-24 iki 2020-08-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Laima Kasparavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241, mob. +370 615 22973
El. p. laima.kasparaviciute@vert.lt

Tikslas – nustatyti elektros energijos kainos, kuria kompensuojama už elektros energiją gaminančių vartotojų suvartotos elektros energijos kiekį viršijantį į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekį, kainos apskaičiavimo tvarką. 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2020-08-11
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-08-12Konsultacija vyksta nuo 2020-07-08 iki 2020-08-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus 
patarėja Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. egle.paipoliene@vert.lt

Tikslas – užtikrinti paprastesnę prieigą prie SGD terminalo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis" (priedas), 2020-08-10
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-09-11
Konsultacija vyksta nuo 2020-07-10 iki 2020-07-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel.
(8 5) ​239 7825
El. p. lina.bartkiene@vert.lt

Tikslas – įgyvendinti Elektros energetikos įstatymo nuostatas, suderinti LITGRID AB projektą, kurį sudaro standartinės sąlygos, kurios bus bendros visiems tinklų naudotojams ir bus skelbiamos viešai, su suinteresuotais asmenimis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Lietuvos geležinkeliai", 2020-07-16
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2020-07-23
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-07-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-07-24
AB "Energijos skirstymo operatorius" (priedas), 2020-08-03


Konsultacija vyksta nuo 2020-07-09 iki 2020-07-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresnysis specialistas
Radoslovas Grigelis
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. radoslovas.grigelis@vert.lt

Tikslas – įgyvendinti Elektros energetikos įstatymo nuostatas, suderinti perdavimo sistemos operatoriaus pateiktą tinklų plėtros planą su visais suinteresuotais tinklų naudotojais.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis grupė", 2020-07-17
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2020-07-23
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-08-13Konsultacija vyksta nuo 2020-07-03 iki 2020-07-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@vert.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią, konkurencija ir technologinio neutralumo principu grindžiamą, pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionuose dalyvaujančių asmenų ir šių asmenų bei jų valdomų ir (ar) sutelktų pajėgumų aukciono vienetų atranką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba2020-07-09
AB "Ignitis gamyba" (priedas), 2020-07-17
UAB "Ignitis grupė" (priedas), 2020-07-17
UAB „Green Genius“, 2020-07-21
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija (priedas), 2020-07-21
UAB „Axton Commodities“, 2020-07-22
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-07-30Projektų paketas


Konsultacija vyksta nuo 2020-06-22 iki 2020-06-29

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento 
Vandens skyriaus vedėja
Indrė Musvicienė
Tel. (8 5) 213 6332
El. p. indre.musviciene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento 
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB "Palangos vandenys", 2020-06-23
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba2020-06-25
UAB "Alytaus šilumos tinklai"2020-06-23
AB "Šiaulių energija", 2020-06-25
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"2020-06-25
AB "Kauno energija", 2020-06-26
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2020-06-29
Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", 2020-06-25
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-06-29
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija2020-06-29
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2020-07-13Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-06 iki 2020-05-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@vert.lt

Tikslas – suderinti Sąvado nuostatas su Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis ir patobulinti šilumos perdavimo tinklo dispečerinio valdymo bei balansavimo taisykles.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-04-14
UAB "Energy Advice", 2020-04-14
AB "Panevėžio energija", 2020-04-17
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2020-04-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-05-04
AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA", 2020-05-04
UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė", 2020-05-05
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, 2020-05-05
UAB „Fortum Klaipėda“, 2020-05-05
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2020-05-05
UAB “Forest investment”, 2020-05-07
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2020-05-07
UAB "Pramonės energija", 2020-05-06
AB "Kauno energija", 2020-05-08
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2020-05-12


Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus 
vyresnioji specialistė
Viktorija Strazdaitė
Tel. (8 6) 198 7537
El. p. 
viktorija.strazdaite@vert.lt

Tikslas – užtikrinti patikimas ir kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB "Achema", 2020-02-18
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-02-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-02-25
Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus 
vyresnioji specialistė
Viktorija Strazdaitė
Tel. (8 6) 198 7537
El. p. 
viktorija.strazdaite@vert.lt

​Tikslas – užtikrinti patikimas ir kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.Viešoji konsultacija dėl  Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-12-23 iki 2020-01-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus 
vyresnioji specialistė
Viktorija Strazdaitė
Tel. (8 6) 198 7537
El. p. 
viktorija.strazdaite@vert.lt

​Tikslas – patikslinti Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2020-01-03 (priedas)
LITGRID AB, 2020-01-02
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2020-01-06,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-01-07
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2020-01-13