Įeiti
Publikuota: 2020.03.18. Atnaujinta:

VERT skyrė baudą AB „Energijos skirstymo operatorius“ už teiktą klaidingą informaciją apie kokybinius skirstymo tinklo rodiklius


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skyrė AB „Energijos skirstymo operatorius“  62 827, 32 Eur baudą už reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą. 

Pagal Energetikos įstatymą, VERT turi teisę ūkio subjektui už reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą skirti baudą iki 10 proc., skaičiuojant nuo energetikos įmonės metinių pajamų.

VERT, įvertinusi pažeidimo pavojingumą, trukmę, pasekmes, sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, ir atsižvelgdama į tai, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ bendradarbiavo ir teikė visą būtiną informaciją,  sudarė reikiamas sąlygas patikrinimui atlikti, priėmė sprendimą skirti  62 827, 32 Eur baudą, kas sudaro 0,015 proc. nuo įmonės 2019 m. metinių pajamų.


Pažeidimo pobūdis

AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikė VERT klaidingą informaciją apie kokybinius skirstymo tinklo rodiklius – tiekimo nutraukimai nepagrįstai buvo priskiriami force majeure arba nuo bendrovės nepriklausantiems veiksniams, dėl ko buvo neteisingai apskaičiuoti  elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodikliai 2012 m. sausio mėn. – 2018 m. vasario mėn. laikotarpiu (SAIDI ir SAIFI).


Minėti rodikliai parodo, kiek vidutiniškai laiko ir kiek kartų per tam tikrą laikotarpį buvo nutrauktas elektros energijos skirstymas vienam vartotojui. Pagal iki 2016 m. kovo mėn.  galiojusį teisinį reglamentavimą, AB „Energijos skirstymo operatorius“ už pasiektus aukštus elektros persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklius galėjo būti skatinama  padidinant investicijų grąžą 0,2 proc.


Atitinkamai bendrovė 2012–2015 m. laikotarpiu  nepagrįstai uždirbo 1,6 mln. Eur investicijų grąžą (viršpelnį), taip pažeisdama vartotojų teisę už elektros energijos tiekimo paslaugą mokėti būtinosiomis sąnaudomis pagrįstą kainą.


AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepagrįstai gautas viršpelnis jau grąžinamas vartotojams – VERT šia suma sumažino bendrovės skirstymo veiklos pajamų lygį 2020  metams, kas sudaro elektros energijos skirstymo tarife vidutinėje įtampoje 0,008 ct/kWh, žemoje įtampoje – 0,011 ct/kWh.   

Patikrinimo metu buvo nustatyta

VERT, atlikusi AB „Energijos skirstymo operatorius“ neplaninį patikrinimą už 2012 sausio mėn. – 2018 m. vasario mėn. laikotarpį, nustatė, kad:

38 proc. neplaninių elektros energijos persiuntimo nutraukimų buvo nepagrįstai priskirti force majeure ir 44 proc.nuo bendrovės nepriklausančioms priežastims;

50 proc. atvejų neplaniniai atjungimai nepagrįstai priskirti trumpiems atjungimams (iki 3 min.);

beveik 100 proc. atvejų planiniai atjungimai, viršijantys atjungimo terminą (daugiau kaip 3 min.), nebuvo priskirti  prie neplaninių;

40 proc. planinių atjungimų nebuvo užregistruoti informacinėje sistemoje, kartu tinkamai neinformuojant vartotojų (iki 2019-11-07 – prieš 10 kalendorinių dienų, vėliau – ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas);

bendrovės informacinėse sistemose buvo netinkamai registruota dalis tiekimo nutraukimų (skiriasi trukmė ir kt.).