Įeiti
Publikuota: 2020.08.19. Atnaujinta:

VERT: buitiniams vartotojams didėja elektros energijos tiekėjų pasirinkimas


2020 m. birželio mėn. elektros energijos tiekimo veiklą vykdė 22 tiekėjai, iš jų 6 tiekė elektrą buitiniams vartotojams* – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengtoje elektros energijos tiekimo rinkos apžvalgoje (apžvalgą atsisiųskite).

Skirstymo sistemos operatorių pateiktais duomenimis, bendras elektros energijos vartotojų skaičius 2020 m. birželio mėn. buvo 1 787 476 (gegužės mėn. – 1 785 961), iš jų 91 proc. – buitiniai vartotojai.

Per 2020 m. birželio mėn. vartotojams iš viso patiekta 749 615,3 MWh elektros energijos, t. y. 34 811,8 MWh arba 4,9 proc. daugiau nei gegužės mėn.

Komerciniai vartotojai

Didžiąją dalį patiekiamos elektros energijos suvartoja komerciniai vartotojai – 2020 m. birželio mėn. tai sudarė 514303,4 MWh (augimas 8,3 proc., palyginus su gegužės mėn.).

Šis segmentas liberalizuotas nuo 2013 m., komerciniams vartotojams 2020 m. birželio mėn. elektros energiją tiekė 20 nepriklausomų tiekėjų ir 1 visuomeninis tiekėjas.

4 didžiausi tiekėjai – UAB „Ignitis“, UAB „Enefit“, UAB „Elektrum Lietuva“ ir „Inter RAO Lietuva“ AB – 2020 m. birželio mėn. užėmė 86,8 proc. rinkos.

Buitiniai vartotojai

2020 m. birželio mėn. buitiniams vartotojams patiekta 235311,9 MWh elektros energijos (1,9 proc. mažiau nei gegužės mėn.). Šiam segmentui patiekiamos elektros energijos kiekis sudaro 31,4 proc. nuo bendro suvartojimo. 

2020 m. birželio mėn. buitiniams vartotojams elektros energiją tiekė 6 tiekėjai* (gegužės mėn. – 5). Šiame segmente 99,85 proc. užima visuomeninis tiekėjas UAB „Ignitis“ (gegužės mėn. – 99,91 proc.).

Tiekėjų aktyvėjimas šiame segmente siejamas su elektros energijos rinkos liberalizavimu: buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau nei 5000 KWh elektros energijos per metus, iki 2021 m. pradžios reikės pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

Tiekimo rinkos pasiskirstymas 

2020 m. birželio mėn. visuomeninis elektros energijos tiekimas sudarė 32,0 proc. (gegužės mėn. – 34,6 proc.), garantinis tiekimas – 4 proc. (tiek pat ir gegužės mėn.), nepriklausomas tiekimas – 63,9 proc. (gegužės mėn. – 61,4 proc.).

1 pav. Elektros energijos tiekimo rinkos pasiskirstymas 2020 m. birželio mėn., proc.

 Elektros_energijos_tiekimo_rinkos_pasiskirstymas_2020_birželis.jpg

 

Keturi didžiausi elektros energijos tiekėjai (kartu su visuomeniniu tiekėju) 2020 m. birželio mėn. užėmė 91,6 proc. tiekimo rinkos.

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų sąrašas skelbiamas čia.

 

* UAB „Ignitis“ visuomeninis tiekėjas ir nepriklausomas tiekėjas laikomi atskirais tiekėjais.