Įeiti
Publikuota: 2020.09.07. Atnaujinta:

Keičiama Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į tai, kad  AB „LITGRID“ ir AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ 1 metams pratęstas reguliavimo periodas, teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki rugsėjo 11 d. (imtinai).

Esminiai pakeitimai:
• Reglamentuota, kaip šiuo laikotarpiu bus apskaičiuojamos (koreguojamos) LRAIC optimizuoto ir neoptimizuoto ilgalaikio turto vertės. Viso kito turto (pagalbinio, LRAIC neįvertintos plėtros) verčių, taip pat nusidėvėjimo ir kt. skaičiavimo bei vertinimo principai išlieka tokie pat, kaip ir ankstesniais reguliavimo periodo metais.
• Numatyta, kad pratęsto laikotarpio sąnaudos, susijusios su reguliuojamos veiklos darbo užmokesčiu, galės būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis.
• Įtvirtinta galimybė koreguoti veiklos (OPEX) sąnaudas ir tais atvejais, jei įmonės priimtas sprendimas didins veiklos sąnaudas, tačiau ne mažesniu dydžiu būtų mažinami kiti kaštai.
• Apskaičiuojant ir (ar) koreguojant visuomeninio tiekimo paslaugai vykdyti reikalingo ilgalaikio turto vertės, apyvartinio kapitalo bei veiklos sąnaudas, bus įvertinama elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo įtaka atitinkamais metais.
• Numatyta, kad skirtumui, susidariusiam tarp visuomeninio tiekėjo, kuris veikė STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, faktiškai surinktų lėšų ir pagristų sąnaudų (įskaitant ir pinigų kainą), kompensuoti, bus apskaičiuojama papildoma (atskira) dedamoji skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle.
• Siūloma nustatyti, kad naujame reguliavime periode investicijų grąžos vertinimas būtų atliekamas dažniau, t. y. antrais ir ketvirtais reguliavimo periodo metais bei pasibaigus reguliavimo periodui (dabar vertinama antrais reguliavimo periodo metais ir pasibaigus reguliavimo periodui).

⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. rugsėjo 11 d. (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".