Praleisti juostelės komandas
Pereiti prie pagrindinio turinio
Įeiti

ŪKIO SUBJEKTŲ APKLAUSA DĖL KONSULTAVIMO KOKYBĖS

1. Kokiu būdu kreipėtės į Tarybą? *
2. Su kokia veiklos sritimi susijusiu klausimu kreipėtės į Tarybą? (galite pasirinkti kelis atsakymų variantus). *
3. Priežastis, dėl kurios kreipėtės į Tarybą (galite pasirinkti kelis atsakymų variantus). *
4. Kaip vertinate pirminį informacijos suteikimą (telefonu, atvykus)? *
5. Kaip vertinate atitinkamo departamento / skyriaus specialisto konsultaciją? *
6. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai? *
7. Ar suteikta konsultacija Jūsų paklausime pateiktu klausimu išsami? *
8. Ar pateikta informacija Jums buvo naudinga?
9. Ar suteikta konsultacija padėjo suvokti teisės aktų keliamus reikalavimus? *
10. Ar jums Tarybos teisės aktai yra išsamūs ir suprantami? *
11. Ar pirmaisiais veiklos metais gavote naudingų konsultacijų ir nebuvo taikytos poveikio priemonės? *
12. Įvertinkite suteiktos konsultacijos kokybę 3 balų sistemoje (3 – aukščiausias, 1 – žemiausias): *
13. Jūsų pasiūlymai ir pageidavimai dėl konsultavimo kokybės tobulinimo.