Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Ar buitinis vartotojas gali pirkti elektros energiją ne iš visuomeninio tiekėjo?


​Tiekėjai gali būti visuomeniniai ir nepriklausomi (Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalis). Taigi laisvoje elektros rinkoje, visi vartotojai (tarp jų ir buitiniai) turi teisę laisvai pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

Pasirinkus nepriklausomą elektros energijos tiekėją tarp vartotojo ir tiekėjo susiklosto sutartiniai santykiai. Šalims sudarant sutartį dėl elektros energijos tiekimo, joje numatoma elektros energijos tiekimo paslaugos kaina, atsiskaitymų už tiekiamą elektros energiją terminai ir būdai, sutarties nutraukimo sąlygos, įsipareigojimai ir kitos elektros energijos tiekimo sutarties sąlygos.