Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Kaip pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją?


Tarybos tinklalapyje skelbiamas nuolat atnaujinamas licencijas turinčių nepriklausomų tiekėjų sąrašas.

Prieš pasirenkant nepriklausomą elektros energijos tiekėją, siūlytina įvertinti:
• suvartojamos elektros energijos kiekius ir planuojamus suvartoti elektros energijos kiekius, paros laiką, kuomet suvartojamas didžiausias elektros energijos kiekis;
• ar elektros energijos tiekimo paslaugą siūlantis juridinis asmuo turi nepriklausomo tiekėjo licenciją;
• nepriklausomo tiekėjo siūlomas atsiskaitymo už elektros energijos tiekimą sąlygas.

Pasirinkdamas nepriklausomą elektros energijos tiekėją, vartotojas turi atlikti šiuos veiksmus:
• Kreiptis į pasirinktą tiekėją ir pateikti jam informaciją apie elektros energijos suvartojimą arba užpildyti tiekėjo paieškos formą.
• Sudaryti dvi sutartis:
1. elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su nepriklausomu tiekėju ir informuoti apie tai skirstomųjų tinklų operatorių;
2. elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį su operatoriumi, prie kurio elektros tinklų yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai.