Įeiti
Publikuoti: 2022-06-21. Atnaujinta: 2022-06-21

Audrius Verseckas


 Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 • ​Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 • Vykdo įstaigos informacijos saugos įgaliotinio funkcijas ir konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Stebi, analizuoja ir informuoja vadovybę apie įstaigos informacinių technologijų ir telekomunikacijų saugumą.
 • Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informacinių sistemų projektų vykdymo bei įdiegimo technines sąlygas, nustato kibernetinio saugumo reikalavimus, atlieka projektų techninių pasiūlymų vertinimus.
 • Atlieka patikrinimus dėl informacijos saugumo reikalavimų, informacinių sistemų, fizinės apsaugos organizavimo, teisėto informacijos tvarkymo įgyvendinimo.
 • Atstovauja įstaigą, bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis su kibernetiniu saugumu susijusiais klausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 


 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – matematika (arba);
 • studijų kryptis – informatika (arba);
 • studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
 • studijų kryptis – programų sistemos (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 2 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.