Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2021-09-09

Aurelija Maciūtė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
 • Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
 • Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
 • Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
 • Vykdo Tarybos interesantų konsultavimą ir informavimą, apibendrina dažniausiai užduodamus klausimus.
 • Sistemina informaciją apie  Tarybos gaunamus interesantų paklausimus, derina bendrus Tarybos atsakymus, rengia vartotojams dažniausiai kylančių praktinių klausimų suvestines.
 • Inicijuoja vartotojams aktualios informacijos skelbimą ir atnaujinimą Tarybos interneto svetainėje ir vidiniame Tarybos tinkle.
 • Rengia konsultacijas, seminarus su vartotojų teisių organizacijomis, visuomene,  reguliuojamais ūkio subjektais vartotojų teisių užtikrinimo ir vartotojų informavimo klausimais.
 • Rengia švietimo programas, skirtas vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti bei gebėjimams ginti teisėtus interesus stiprinti.
 • Organizuoja anoniminę Tarybos interesantų ir reguliuojamų ūkio subjektų apklausą, siekiant įvertinti esamą aptarnavimo paslaugų kokybę ir pateikti atitinkamus siūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo bei efektyvinimo.
 • Organizuoja gyventojų apklausas, siekiant įvertinti energetinių paslaugų vartotojams pateikiamos informacijos apie Tarybos veiklos ir kompetencijos prieinamumo ir aiškumo lygį, išsiaiškinti trūkstamos informacijos poreikius.
 • Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui vartotojų informavimo tobulinimo klausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.