Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2021.07.26

Korupcijos prevencija


Tarybos patarėjas korupcijos prevencijos klausimais
Pavelas Kujalis
Adresas: Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius
Tel. +370 658 60702
El. p. pavelas.kujalis@vert.lt   

Tarybos patarėjo korupcijos prevencijos klausimais FUNKCIJOS

  • Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją.
  • Atlieka planinius ir neplaninius patikrinimus korupcijos prevencijos aspektu bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas.
  • Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais Tarybos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis.
  • Konsultuoja korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačių interesų deklaravimo, Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų taikymo klausimais.
  • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo, rengia atsakymus.
  • Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
  • Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais.
  • Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.
  • Vykdo Tarybos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo kontrolę bei stebėseną.
  • Užtikrina Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą.


 Korupcijos prevencijos programos

♦ Korupcijos pasireiškimo tikimybė

 Korupcijos rizikos analizė

 Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

  Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

  Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

  Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

♦ Pranešimai apie korupciją

 Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

♦ Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas

♦ Pranešimų, gautų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, nagrinėjimo ataskaita


                                              Pranešk apie korupciją 


Naudingos nuorodos: