Įeiti
Publikuota: 2020.02.07. Atnaujinta: 2020.02.07

Kokie teisės aktai reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir ūkio subjektų veiksmus, susijusius su ūkio subjektų eksploatuojamų energetikos įrenginių priežiūros bei kontrolės vykdymu?


Veiksmus, susijusius su ūkio subjektų eksploatuojamų energetikos įrenginių priežiūros bei kontrolės vykdymu reglamentuoja:

- Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" (2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1-183 redakcija).

- Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisyklės, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m.  gruodžio 13 d. nutarimu Nr. O3E-860  "Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo

Nr. O3E-235 „Dėl energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo".