Įeiti
Publikuota: 2020.02.07. Atnaujinta: 2020.02.07

Kokios galios energetikos įrenginiai bus tikrinami deklaruojant jų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams?


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijas turi teikti ūkio subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys – eksploatuojantys ar valdantys energetikos įrenginius, priskiriamus vienai iš šių energetikos įrenginių grupių:

1. elektros energijos nuo 500 kW iki 1 MW galios vartotojų įrenginiai;

2. elektros energijos gamybos įrenginiai (elektrinės) nuo 500 kW iki 1 MW įrengtosios galios, išskyrus saulės ir vėjo elektros energiją naudojančius įrenginius;

3. saulės ir vėjo elektrinės didesnės kaip 1 MW galios;

4. visuomeninės paskirties pastatų elektros, šilumos, dujų energetikos įrenginiai, kai jų galia nuo 30 kW iki 100 kW galios;

5. šilumos įrenginiai nuo 1 MW iki 10 MW galios (išskyrus visuomeninės paskirties pastatų energetikos įrenginius, kai jų visų bendra galia objekte didesnė kaip 

100 kW), kai centralizuotai pagaminta šilumos energija tiekiama iš šilumos perdavimo tinklo;

6. šilumos įrenginiai, kai jų visų bendra galia nuo 500 kW iki 1 MW;

7. dujų įrenginiai suvartojantys nuo 100 000 m3 iki 500 000 m3 dujų per metus;

8. daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos.