Įeiti
Publikuota: 2018.01.16. Atnaujinta: 2021.04.02

Elektros sektoriuje vykstantys teisminiai ginčai


1. Byla: AB „Achema“ vs. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Taryba.
Bylos esmė: AB „Achema" nesutinka su teisės aktuose nustatyta pareiga pareiškėjui kaip elektros energijos gamintojui mokėti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokestį ir prašo priteisti dėl tokio teisinio reguliavimo kilusią žalą.

Bylos eiga: Byla buvo sustabdyta kol LVAT išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-19-11 dėl Energetikos ministro įsakymais patvirtintų teisės aktų, reglamentuojančių VIAP schemą, atitikimo aukštesnės galios teisės aktams. VAAT 2015-04-13 sprendimu atmetė AB „Achema" skundą kaip nepagrįstą. Kartu, teismas konstatavo, kad pagrindas atlyginti AB „Achema" nurodytą turtinę žalą neatsirado. AB „Achema" pateikė apeliacinį skundą. LVAT sustabdė bylą iki kol išnagrinės Energetikos ministerijos ir Tarybos priimtų teisės aktų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams. LVAT pripažino, kad Energetikos ministro priimto teisės akto nuostatos neprieštarauja Elektros energetikos įstatymui, likusioje dalyje LVAT bylą dėl norminių teisės aktų teisėtumo nutraukė. LVAT 2017-02-21 nutartimi AB „Achema“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies, panaikino VAAT 2015-04-13 sprendimą ir perdavė sprendimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. VAAT 2017-10-12 nutartimi nutarė administracinę bylą Nr. I-2634-815/2017 (teism. Proc. Nr. 3-61-3-01966-2011-9) sustabdyti kol įsiteisės Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo baigiamasis procesinis sprendimas administracinėje byloje Nr. A-686-525/2017 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-06606-2013-7).

2. AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“ ir AB „Lifosa“ vs. Taryba, tretieji suinteresuoti asmenys - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB „Baltpool“.
Bylos esmė: AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“ ir AB „Lifosa“ kreipėsi į VAAT dėl sprendimų, kuriais 2012 m.–2020 m. nustatytos VIAP kainos, panaikinimo teigdami, kad pareiškėjams neteisėtai nustatyta pareiga mokėti VIAP mokestį už pasigamintą elektros energiją.
Bylos eiga: Byloje dėl 2013 metams nustatytų VIAP kainų VAAT 2013-05-28 nutartimi kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl VIAP reglamentuojančių teisės aktų atitikimo Konstitucijai. Konstitucinis Teismas 2015-10-29 nutarimu Nr. KT28-N17/20 pripažino, jog VIAP teisinis reglamentavimas neprieštarauja Konstitucijai. LVAT kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą LVAT suformuotais klausimais. 
2019-12-03 nutartimi sustabdė daugumą administracinių bylų, kol Europos Komisija priims galutinį sprendimą valstybės pagalbos byloje Nr. SA.44725 (2019/NN). Didžioji dalis bylų sustabdyta.

3. Byla: AB „Orlen Lietuva" vs. Taryba.
Bylos esmė: AB „Orlen Lietuva" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3E-650 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo" 1-3 punktų panaikinimo. 

4. Byla: 
AB „Achema" v. Taryba.
Bylos esmė: AB „Achema" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3E-650 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo" 1-3 punktų panaikinimo. 

5. Byla: „Lietuvos energijos gamyba" AB vs. Taryba
Bylos esmė: „Lietuvos energijos gamyba" AB (toliau – Pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT) su skundu dėl Tarybos 2019 m. liepos 8 d. sprendimo/rašto Nr. R2-(E)-1340 ,,Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų sumos už 2016 metais teiktas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas kompensavimo" panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Bylos eiga: VAAT 2019-11-21 (teism. Proc. Nr. 3-61-3-02886-2019-9) sprendimu atmetė Pareiškėjo skundą. VAAT 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu pripažino, kad Taryba tinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo 2019 m. gegužės 15 d. prašymą Nr. SD-381, nuosekliai vadovavosi teisės aktų nuostatomis bei įvertino visus ginčytinus teisinius aspektus. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2020-12-02 sprendimu „Ignitis gamyba" apeliacinį skundą tenkino iš dalies. VAAT 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6.Byla: UAB „Dainavos elektra" vs. Taryba
Bylos esmė: UAB „Dainavos elektra" (bylos Nr. eI-5820-809/2019, teism. Proc. Nr. 3-61-3-03903-2019-0) (toliau – Pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT) dėl Tarybos 2019 m. spalio 16 d. pažymos Nr. O5E-528 „Dėl UAB „Dainavos elektra" skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais bei visuomeninio tiekimo paslaugos kainų viršutinių ribų 2020-2024 metais nustatymo" bei 2019 m. lapkričio 7 d. pažymos Nr. O5E-624 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3E-568 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra" skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais bei visuomeninio tiekimo paslaugos kainų viršutinių ribų 2020-2024 metais nustatymo" klaidos ištaisymo" panaikinimo. Pareiškėja taip pat prašo VAAT įpareigoti Tarybą iš naujo įvertinti Pareiškėjos argumentus dėl licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės pripažinimo, bei atsižvelgiant į apskaitytą Pareiškėjos licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertę, iš naujo nustatyti elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais bei visuomeninio tiekimo paslaugų viršutines kainų ribas nekoreguojant viršutinių kainų ribų dedamųjų.
Bylos eiga: VAAT 2020-12-07 sprendimu atmetė UAB ,,Dainavos elektra" skundą.

7. Byla: UAB „KT valda" vs. Taryba
Bylos esmė: UAB „KT valda" (toliau – Pareiškėja) kreipėsi su  skundu  į Vilniaus apygardos administracinį teismą (Nr. I-1978-789/2020, teism. Proc. Nr.  3-61-3-00146-2020-8) (toliau – VAAT) dėl Tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. rašto Nr. R2-(VTGI)-3572 pripažinimo nepagrįstu.
Bylos eiga: VAAT 2020-08-13 priėmė sprendimą, kuriuo UAB ,,KT valda" skundą tenkino visiškai. Taryba pateikė apeliacinį skundą.

8. Byla: UAB „Dainavos elektra" vs. Taryba

Bylos esmė: UAB „Dainavos elektra" (toliau – Pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT) dėl Tarybos 2020 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. O3E-991 ir Tarybos 2020 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. O3E-1123 panaikinimo.

Bylos eiga: VAAT 2021-01-11 nutartimi bylą sustabdė, kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. eI4-1402-809/2020 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03903-2019-0).