Įeiti
Publikuota: 2018.01.16. Atnaujinta: 2020.12.31

Šilumos ir karšto vandens sektoriuje vykstantys teisminiai ginčai


1. Byla UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė:
UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT pareikšdama alternatyvus reikalavimus: 1) panaikinti 2016-12-06 raštą Nr. R2-(T)-3058, kuriuo Taryba atsisakė ikiteismine tvarka nagrinėti pareiškėjos 2016-11-28 skundą, ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-26 sprendimą Nr. 1-692; 2) arba panaikinti 2016-12-06 raštą Nr. R2-(T)-3058 ir įpareigoti Tarybą ikiteismine tvarka išnagrinėti pareiškėjos 2016-11-28 skundą.
Bylos eiga:
VAAT 2017-04-11 nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1531-786/2017.

2. Byla UAB „Litesko“ v. Taryba.
Bylos esmė:
 UAB „Litesko“ kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti 2017-03-29 nutarimą Nr. O3-99, 2017-03-29 nutarimą Nr. O3-100, 2017-03-29 nutarimą Nr. O3-101 ir 2017-04-14 nutarimą Nr. O3-126. UAB „Litesko“ nesutinka su Tarybos nutarimu sprendimu nederinti įmonės valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2016–2018 metams. UAB „Litesko“ taip pat nesutinka su nutarimais Nr. O3-100 ir O3-101 nustatytomis šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamosiomis ir nutarimu Nr. O3-126, kuriuo konstatuota, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2017-03-30 sprendimu Nr. T-84 šilumos kainos dedamąsias nustatė be pažeidimų.
Bylos eiga: VAAT 2017 m. spalio 24 d. pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. UAB „Litesko“ apskundė VAAT sprendimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. LVAT 2019 m. spalio 23 d. nutartimi grąžino bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. VAAT iš naujo išnagrinėjęs skundą 2020 m. balandžio 8 d. 
UAB „Litesko“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. UAB „Litesko“ pateikė apeliacinį skundą.

3. AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybė v. Taryba, trečiasis asmuo – UAB „Vilniaus energija“.
Bylos esmė:
Pareiškėjai kreipėsi į VAAT prašydami panaikinti 2015-12-18 nutarimo Nr. O3-671, 2 punktą, kuriuo buvo suderinta UAB „Vilniaus energija“ 2005-2015 m. investicija į šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemų įrengimą.
Bylos eiga: VAAT 2016-05-30 sprendimu patenkino pareiškėjų skundą. UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą, kurį išnagrinėjęs LVAT nutarė jį iš dalies patenkinti ir administracinę bylą gražino iš naujo nagrinėti VAAT.

4. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama nutraukti administracinės bylos nagrinėjimą, panaikinti 2017-03-24 nutarimą Nr. O3-95 bei išreikalauti iš Tarybos įrodymus. UAB „Vilniaus energija“ nesutiko su paskirta sankcija už licencijuojamos veiklos pažeidimus, nustatytus UAB „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo metu.
Bylos eiga: VAAT 2017-10-11 nutartimi bylą sustabdė iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas administracinėje byloje pagal UAB „Vilniaus energija“ skundą dėl 2016-09-26 nutarimo Nr. O3-277.

5. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2016-10-14 nutarimą Nr. O3-318, 2016-10-14 nutarimą Nr. O3-317, 2016-10-13 nutarimą Nr. O3-301, 2016-10-13 nutarimą Nr. O3-302, 2016-10-28 nutarimą Nr. O3-336 ir 2016-12-23 nutarimą Nr. O3-459. UAB „Vilniaus energija“ manymu, Taryba, priimdama minėtus nutarimus, viršijo suteiktą kompetenciją, nesivadovavo teisės aktais, neteisėtai ir nepagrįstai įvertino patikrinimo rezultatus bei padarė procedūrinius pažeidimus.
Bylos eiga: VAAT 2017-06-26 nutartimi bylą sustabdė, kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas administracinėje byloje pagal UAB „Vilniaus energija“ skundą dėl planinio patikrinimo rezultatų.

6. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi su skundu į VAAT, prašydama panaikinti 2016-10-28 nutarimą Nr. O3-335. UAB „Vilniaus energija“ manymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nepagrįstai nesivadovavo savo anksčiau priimtu ir galiojančiu 2013-07-24 sprendimu Nr. 1-1366, taip pat nepagrįstai vadovavosi 2016-10-14 nutarimu Nr. O3-318, o Taryba pažeidė šilumos kainos dedamųjų nustatymo procedūrą.
Bylos eiga: VAAT 2017-03-08 nutartimi bylą sustabdė, kol įsiteisės galutiniai teismo sprendimai kitose administracinėse bylose pagal UAB „Vilniaus energija“ skundus.

7. Byla: G. B. v. Taryba, tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Vilniaus energija“.
Bylos esmė: G. B. kreipėsi į VAAT prašydamas panaikinti Tarybos sprendimą atsisakyti pateikti 2016-09-14 planinio patikrinimo aktą Nr. S3-1.
B
ylos eiga: VAAT 2017-07-14 sprendimu atmetė G. B. skundą kaip nepagrįstą. G. B. 2017-08-25 pateikė apeliacinį skundą.

8. By
la: K. J. J. v. Taryba, tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Vilniaus energija“.
Bylos esmė: K. J. J. kreipėsi į VAAT prašydamas panaikinti 2016-10-14 rašto dalį, kuria atsisakyta išduoti 2016-09-14 planinio patikrinimo aktą Nr. S3-1 bei jame pateiktas išvadas.
Bylos eiga:
VAAT 2017-04-27 sprendimu tenkino K. J. J. skundą. UAB „Vilniaus energija“ 2017-05-29 pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2019-09-12 nutartimi VAAT 2017-04-27 sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9. Byla: UAB „Litesko“ vs. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ VAAT pateikė skundą dėl 2017 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. O3E-432, kuriuo vienašališkai nustatytos šilumos kainos dedamosios UAB „Litesko“ filialui „Biržų šiluma“ , panaikinimo. Bendrovė nesutinka su Tarybos atliktu investicijų grąžos ir nepadengtų kuro sąnaudų skaičiavimais.

Bylos eiga: VAAT 2018 m. vasario 28 d. sprendimu atmetė pareiškėjo UAB „Litesko“ skundą. UAB „Litesko“ pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2020 m. sausio 20 d. sprendimu UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ apeliacinį skundą patenkino iš dalies. Panaikino VAAT 2018 m. vasario 28 d. sprendimą ir bylą perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Byla nagrinėjama VAAT iš naujo.

10. Byla: J. K. vs Taryba.
Bylos esmė: J. K. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu įpareigoti Tarybą atlikti UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ papildomai gautų pajamų, nurodytų 2017 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-67 5 punkte, perskaičiavimą.        

Bylos eiga: VAAT 2017 m. gruodžio 13 d. nutartimi sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą, kol įsiteisės teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-2594-561/2017. 

11. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti 2018-04-27 nutarimą Nr. O3E-132 ir 2018-04-27 nutarimą Nr. O3E-133, kuriais buvo įgyvendintas VAAT 2015-12-11 sprendimas, kuris įpareigojo Tarybą iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamosios dedamąsias ir minėtų kainų dedamąsias patvirtinti naujai priimtais nutarimais.

Bylos eiga: VAAT 2018-09-21 nutartimi bylą nutraukė. UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į LVAT su atskiruoju skundu. LVAT 2018-10-20 nutartimi VAAT 2018-09-21 nutartį panaikino ir perdavė VAAT bylą nagrinėti iš naujo.

12. Byla: UAB „Litesko" v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Litesko" kreipėsi į VAAT dėl 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. O3E-297 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko" filialo „Kelmės šiluma" šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo", kuriuo vienašališkai nustatytos perskaičiuotos pareiškėjo filialo „Kelmės šiluma" šilumos kainos dedamosios. UAB „Litesko" nesutinka su apskaičiuotu investicijų grąžos dydžiu ir šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktinių kuro kainų skirtumu.

Bylos eiga: VAAT 2019 m. vasario 14 d. sprendimu UAB „Litesko" skundą atmetė. UAB „Litesko" pateikė apeliacinį skundą.

13. Byla: UAB „Litesko" v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Litesko" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3E-157 „Dėl UAB „LITESKO“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, kuriuo Taryba nustatė UAB „Litesko“ filialui „Biržų šiluma“ iki 2022 m. gegužės 31 d. šilumos bazinės kainos dedamąsias. UAB „Litesko" nesutinka su šio nutarimo 3.1 punktu, kuriuo Taryba konstatavo, kad UAB „LITESKO“ filialo „Biržų šiluma“ laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. papildomai gavo 96,36 tūkst. Eur pajamų sumą, dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo.
Bylos eiga: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. sausio 7 d. nutartimi sustabdė šią administracinę bylą, iki bus priimti  ir įsiteisės galutiniai teismo sprendimai Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-1219-821/2020 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eA-1471-822/2020.

14. Byla: UAB „Litesko" v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Litesko" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3E-270 „Dėl UAB „LITESKO" filialo „Biržų šiluma" šilumos kainos dedamųjų nustatymo", kuriuo Taryba UAB „LITESKO" filialui „Biržų šiluma" vienašališkai nustatė laikinas šilumos kainos dedamąsias. UAB „Litesko" nesutinka su šio nutarimo 4.1 punktu, kuriuo Taryba nutarė paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2016 m. vasario 1 d. – 2017 m. sausio 31 d.) 5,19 tūkst. Eur nesusigrąžintų sąnaudų sumą dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktinių sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikimo, ir šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2016 m. spalio 1 d. – 2017 m. birželio 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo papildomai gautą 96,39 tūkst. Eur pajamų sumą, iš viso 91,20 tūkst. Eur papildomų pajamų, mažinant šilumos kainą 0,39 ct/kWh, dalyje dėl papildomai gautų 96,39 tūkst. Eur pajamų paskirstymo 12 mėnesių laikotarpiui. 
Bylos eiga: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi šią bylą sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-4125-281/2019.

15. Byla: UAB „Litesko" v. Taryba
Bylos esmė:
 UAB „Litesko" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-383 „Dėl UAB „LITESKO“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, kuriuo Taryba nustatė UAB „Litesko“ filialui „Telšių šiluma“ iki 2022 m. rugsėjo 30 d. šilumos bazinės kainos dedamąsias. UAB „Litesko" nesutinka su šio nutarimo 3.1 papunkčiu dalyje, kurioje Taryba konstatavo, kad UAB „LITESKO“ filialo „Telšių šiluma“ laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. papildomai gavo 612,16 tūkst. Eur pajamų sumą dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktinių sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžio neatitikimo.
UAB „Litesko" kreipėsi į VAAT su patikslintu skundu ir dėl Tarybos 2019 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. O3E-608 „Dėl UAB „LITESKO“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ iš dalies panaikinimo“. UAB „LITESKO“ nesutinka su šio nutarimo 4.1 papunkčiu dalyje, kurioje Taryba konstatavo, kad UAB „LITESKO“ filialo „Telšių šiluma“ laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. papildomai gavo 612,16 tūkst. Eur pajamų sumą dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktinių sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžio neatitikimo.
Bylos eiga: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. kovo 23 d. nutartimi sustabdė šią administracinę bylą iki bus priimti ir įsiteisės galutiniai teismo sprendimai Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-1219-821/2020 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eA-1471-822/2020 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03683-2018-4).

16. Byla: UAB „Litesko“ vs. Komisija

Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti Komisija 2017 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. O3E-267 „Dėl UAB „Litesko“ pažeidimo vykdant Komisijos reguliuojamą veiklą“.

Bylos eiga: VAAT 2019 m. balandžio 17 d. sprendimu UAB „Litesko“ skundą tenkino – panaikino Komisijos 2017 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. O3E-267. Komisija pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2020 m. vasario 18 d. nutartimi Komisijos (dabar Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba) apeliacinį skundą tenkino iš dalies, VAAT 2019 m. balandžio 17 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Byla iš naujo nagrinėjama VAAT.


17. Byla: UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ vs. Taryba

Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi į VAAT su skundu vėliau jį patikslindama dėl Tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. O3E-879 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2020 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. O3E-72 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ iš dalies panaikinimo  bei įpareigojimo pašalinti padarytus pažeidimus ir iš naujo įvertinti faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumą vadovaujantis tuo metu galiojančiais teisės aktais.

18. Byla: UAB ,,Biovatas“ vs. Taryba
Bylos esmė: UAB „Biovatas“ kreipėsi su skundu į VAAT dėl Tarybos  2020 m. sausio 29 d. rašto reg. Nr. R2-(ŠGK)-468 „Dėl privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymo“ panaikinimo.
Bylos eiga: VAAT 2020 m. spalio 12 d. sprendimu patenkino UAB „Biovatas skundą. Taryba pateikė apeliacinį skundą.

19. Byla: Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija vs. Taryba
Bylos esmė: Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Tarybos 2020 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. O3E-264 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo" 2 ir 4 punktus, kuriais Taryba vienašališkai nustatė pareiškėjai šilumos kainos dedamąsias bei paskirstė 15 mėnesių laikotarpiui dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžių neatitikties per šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. gautas 147,12 tūkst. Eur papildomas pajamas, mažinant šilumos kainą 0,85 ct/kWh.
Bylos eiga: VAAT 2021 m. balandžio 14 d. sprendimu Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos skundą atmetė. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija pateikė apeliacinį skundą.

20. AB „Kauno energija" v. Taryba
Bylos esmė: AB „Kauno energija" kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. O3E-761 „Dėl AB „Kauno energija" šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo" 1.11 papunktį, kuriuo Taryba konstatavo, kad AB „Kauno energija" valdybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 2019-16-2 „Dėl AB „Kauno energija" šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo", kuriuo nustatytos šilumos kainų dedamosios antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, prieštarauja Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" 771 punktui, numatančiam, kaip įvertinama pinigų kaina, kai ūkio subjekto papildomai gautų pajamų grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, ir Tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. O3E-880 „Dėl AB „Kauno energija" šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo" 4.2 papunktį, kuriuo Taryba paskirstė 36 mėn. laikotarpiui 509,53 tūkst. Eur palūkanų, šilumos kainą mažinant 0,01 ct/kWh. 
Bylos eiga: VAAT 2021 m. balandžio 22 d. sprendimu AB „Kauno energija“ skundą atmetė. AB „Kauno energija“ pateikė apeliacinį skundą.