Įeiti
Publikuota: 2018.01.16. Atnaujinta: 2020.06.17

Vykstantys teisminiai ginčai gamtinių dujų sektoriuje


1. Byla: UAB „Litesko" vs. Taryba, tretysis asmuo ,,Lietuvos energijos tiekimas" (UAB ,,Litgas" teisių perėmėjas, pavadinimas pakeistas į „Ignitis").

Bylos esmė: Pareiškėja UAB „Litesko" kreipėsi į VAAT prašydama panaikinti Komisijos 2017 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. O3E-267 „Dėl UAB „Litesko" pažeidimo vykdant Komisijos reguliuojamą veiklą" (toliau – Skundžiamas nutarimas) . Komisijos 2017 m. birželio 19 d. nutarimu UAB „Litesko" paskirta sankcija taip pat UAB „Litesko" buvo įpareigota per 2 mėnesius ištaisyti konstatuotą pažeidimą ir įsigyti papildomu susitarimu iš 2015 metų į 2016 metus perkeltą suskystintų gamtinių terminalo būtinojo kiekio dalį. VAAT 2019-04-17 sprendimu patenkino UAB „Litesko" skundą ir panaikino Komisijos Skundžiamą nutarimą. Taryba (tuo metu Komisija) pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2020-02-18 nutartimi Tarybos apeliacinį skundą tenkino iš dalies, VAAT 2019-04-17 sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Byla iš naujo nagrinėjama VAAT.

2. Byla: AB „Achema" vs. Taryba.

Bylos esmė: AB „Achema" kreipėsi į VAAT (teism. Proc. Nr. 3-61-3-02929-2012-0) su skundu prašydama panaikinti Komisijos 2012 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. O3-317 ,,Dėl lėšų, skirtų suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti, nustatymo 2013 metams"; panaikinti Komisijos 2012 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3-330 ,,Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos" gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų koregavimo bei papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGDT) nustatymo 2013 metams". VAAT 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu atmetė pareiškėjos AB „Achema" skundą kaip nepagrįstą. AB „Achema" pateikė apeliacinį skundą. LVAT 2016 m. spalio 24 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą pagal AB „Achema" skundą Komisijai (dabar Taryba) iki kol įsiteisės galutinis sprendimas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme iškeltoje byloje Nr. T-417/16.

3. Byla: AB „Achema" vs. Taryba

Bylos esmė: AB „Achema" kreipėsi į VAAT dėl Komisijos (dabar Tarybos) sprendimų, kuriais 2012 m.–2020 m. nustatytos gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamosios (SGDT) prie gamtinių dujų perdavimo kainos panaikinimo. Pirmoji byla (teism. Proc. Nr. 3-61-3-02929-2012-0) LVAT 2016 m. spalio 24 d. nutartimi sustabdyta iki kol įsiteisės galutinis sprendimas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme iškeltoje byloje Nr. T-417/16. Likusios bylos, kuriose AB „Achema" kreipėsi į VAAT dėl Komisijos (dabar Tarybos) sprendimų, kuriais 2013 m.–2020 m. nustatytos gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamosios (SGDT) prie gamtinių dujų perdavimo kainos panaikinimo yra sustabdytos  iki įsiteisės galutinis procesinis sprendimas LVAT nagrinėjamoje administracinėje byloje (proceso Nr. 3-61-3-02929-2012-0).