Įeiti
Publikuota: 2015.09.02. Atnaujinta: 2020.03.31

Pasibaigusios viešosios konsultacijos atsinaujinančių išteklių sektoriujeViešoji konsultacija dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-03-06 iki 2020-03-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė 
Edita Badrinienė
el. p. edita.badriniene@vert.lt
tel. (8 5) 239 7825
Elektros skyriaus patarėja 
Laima Kasparavičiūtė
el. p. laima.kasparaviciute@vert.lt 
tel. (8 5) 213 5241

Tikslas – aiškiau reglamentuoti Aukcionų organizavimo procedūras. 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Ignitis renewables“, 2020-03-13
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija,  2020-03-16
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija2020-03-16 
LITGRID AB, 2020-03-18     


Priimtas teisės aktas.Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų

Konsultacija vyksta nuo 2019-07-11
iki 2019-07-17
Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja
Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El.p. medeina.augustinaviciene@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-07-22
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-07-23

UAB „Lietuvos energija“, 2019-07-24

Pastabų lentelė

 Pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2019 m. vasario 8 d. iki 2019 m. kovo 7 d.

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nuostatų projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-02-18
iki 2019-03-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja
Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El.p. medeina.augustinaviciene@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos pakeitimus. 


 Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Lietuvos energija“, 2019-03-08
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-03-08
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-03-06
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2019-03-05


Projektui pateiktų pastabų lentelė (atnaujinta 2019-07-03)

Priimtas teisės aktas.Viešoji konsultacija dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos išatsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos

Konsultacija vyksta nuo 2019-04-11
iki 2019-04-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja
Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El. p. medeina.augustinaviciene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus.Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Lietuvos energija“, 2019-04-18
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-04-18
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-04-25


Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. O3-163 „Dėl elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“ išdėstymo nauja redakcija

​Konsultacija vyksta nuo 2019-02-11
iki 2019-02-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El.p.  medeina.augustinaviciene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir  Elektros energetikos įstatymo pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-03-08
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-03-05
AB „Litgrid“, 2019-03-01
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2019-02-19
UAB „Lietuvos energija“, 2019-02-27

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-04-16
iki 2018-04-19

Kontaktinio asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

​Tikslas – atsižvelgti 2018 m. balandžio 12 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, kuriais įtvirtintos kelios atsiskaitymo alternatyvos gaminantiems vartotojams už pasinaudojimą elektros tinklais.

Viešojo svarstymo, įvykusio 2018 m. balandžios 17 d., protokolas
Viešojo svarstymo, įvykusio 2018 m. balandžio 17 d., pristatymo skaidrės 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-04-20
Saulius Kutas, 2018-04-19
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, 2018-04-19
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-04-19
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-04-18

Viešoji konsultacija dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo projekto ​

​Konsultacija vyksta nuo 2015-12-18
iki 2016-01-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
vyr. specialistė
Lina Sveklaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.sveklaite@regula.lt

​Tikslas – siekti, kad elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojai planuojamą veiklą vykdytų nepažeisdami visuomenės interesų ir užtikrintų aplinkosauginių reikalavimų.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016 01 15
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2016-01-08
Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija, 2016-01-04
Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2015-12-22

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo ​

​Konsultacija vyksta nuo 2016-01-18
iki 2016-02-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
vyr. specialistė
Lina Sveklaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.sveklaite@regula.lt  ​

Tikslas – atsižvelgti į įsigaliosiančius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, numatančius, kad nustatytas fiksuoto tarifo dydis elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams sumokamas ir mokėtinas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų dydis nustatomas atsižvelgiant į Komisijos ateinantiems kalendoriniams metams nustatytą rinkos kainą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
UAB „Baltpool“, 2016-02-08
UAB „Lietuvos energija“, 2016-02-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2016-02-02

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių​
​Konsultacija vyksta nuo 2016-01-14 
iki 2016-02-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
vyr. specialistė
Lina Sveklaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.sveklaite@regula.lt  ​

Tikslas – atsižvelgti į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, kurie numato, kad fiksuoti tarifai turi būti nustatomi kartą per pusmetį.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2016-02-10

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos pakeitimo projekto ​
Konsultacija vyksta nuo 2016-01-14 
iki 2016-02-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
vyr. specialistė
Lina Sveklaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.sveklaite@regula.lt  ​

Tikslas – įgyvendinti Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo pakeitimą, kuriuo patikslinta sąlyga, kada elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas netenka galios.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2016-02-11
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2016-02-10
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2016-01-20

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo​ ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-01-12
iki 2016-02-11

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja
Jūratė Pravalackaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. jurate.pravalackaite@regula.lt

​Tikslas – įgyvendindinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus dėl integruotų į pastatą saulės šviesos energijos elektrinės sąvokos ir fiksuotų tarifų didžiausių galimų dydžių perskaičiavimo dažnumo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2016-02-11
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2016-02-02

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-01-22
iki 2016-02-01

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento                 Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja
Jūratė Pravalackaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. jurate.pravalackaite@regula.lt Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyr. specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5)  213 9810
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti efektyvesnį ūkio subjektų vertinimą dėl atitikimo reguliuojamos veiklos sąlygoms.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2016-02-09
UAB „Baltpool“, 2016-02-05
UAB „Šiaulių vandenys“, 2016-02-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-01-28

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl ​Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2015-10-23
iki 2015-10-26

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja
Jūratė Pravalackaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. jurate.pravalackaite@regula.lt

Tikslas – suvienodinti teisinį reglamentavimą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-10-27
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-10-26

Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-08-14
iki 2015-09-13

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja
Jūratė Pravalackaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. jurate.pravalackaite@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
vyr. specialistė
Lina Milkevičiūtė 
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt  
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Augustas Muliarčikas
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. augustas.muliarcikas@regula.lt

Tikslas – numatyti tolesnę sustabdytų aukcionų organizavimo tvarką.

Pirmoji viešoji konsultacija paskelbta 2015-05-29

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2015-09-15
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2015-09-14
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-09-10


 

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-05-06
iki 2015-06-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyr.specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas – įtvirtinti objektyvų metodą, pagal kurį apskaičiuojamas biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, kiekis.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-05-22
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-05-16
 

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos pakeitimo ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2015-09-04
iki 2015-09-11

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja
Jūratė Pravalackaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. jurate.pravalackaite@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti skaidrų ir aiškų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžeto nustatymą, laiku įvertinant ir reaguojant į pasikeitusias aplinkybes rinkoje, bei taip užtikrinant vartotojams mažiausią finansinę naštą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-09-15

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl​ ​Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2015-06-10
iki 2015-07-10


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių  skyriaus
vyr. specialistė
Lina Sveklaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.sveklaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti aiškų teisinį reglamentavimą visiems ūkio subjektams, ketinantiems prijungti elektros energijos generavimo šaltinius (įrenginius) prie elektros tinklų.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Lesto“, 2015-07-10
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-07-03
AB „Litgrid“, 2015-07-02


 

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl​ ​Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2015-06-17
iki 2015-07-01


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių  skyriaus
vyr. specialistė
Lina Sveklaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.sveklaite@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrią elektrinių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo tvarką.

Pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2015-07-13
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-06-25


 

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-05-13
iki 2015-06-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja
Jūratė Pravalackaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p.jurate.pravalackaite@regula.lt  
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyr.specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p.lina.milkeviciute@regula.lt 

Tikslas – nustatyti aiškią elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Lesto“, 2015-06-12
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-06-09
Saulės elektrinių savininkų asociacija, 2015-06-08
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-05-19

 

2015-06-18 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl​ ​Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2015-06-17
iki 2015-07-01


Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja
Jūratė Pravalackaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. jurate.pravalackaite@regula.lt   Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyr. specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas – nustatyti aiškią elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos saulės energetikos asociacija (3), 2015-06-19
Lietuvos saulės energetikos asociacija (2), 2015-06-19
Lietuvos saulės energetikos asociacija (1), 2015-06-16
Valdas Mirklys, 2015-06-23
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-06-23
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-06-22

Viešoji konsultacija dėl  AB „Achema“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-09-23
iki 2014-10-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
vyr. specialistė
Lina Sveklaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.sveklaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 10 31
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 10 22

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl AB „Lesto“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo
Konsultacija vyksta nuo 2014-08-21
iki 2014-09-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
vyr. specialistė
Lina Sveklaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.sveklaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą įstatymuose ir įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 09 23
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 09 19
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 09 18


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl AB LESTO elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo
​​Konsultacija vyksta nuo 2014-08-05
iki 2014-08-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
vyr. specialistė
Lina Sveklaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.sveklaite@regula.lt

​Tikslas - įgyvendinti euro įvedimo Lietuvoje ir kitus reikalavimus.         

Priimtas teisės aktas.     
Viešoji konsultacija dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo ​
​Konsultacija vyksta nuo 2014-08-05
iki 2014-08-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
vyresn. specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

​Tikslas - įgyvendinti euro įvedimo Lietuvoje ir kitus reikalavimus.   

Priimtas teisės aktas.          
Viešoji konsultacija dėl elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-04-10
iki 2014-04-25

Kontaktinio asmens duomenys: 
Atsinajinančių išteklių skyriaus                 vyresn. specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 9810,            
El. p.lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, ir tinklų operatoriams nustatyti skaidrias ir objektyvias prijungimo prie elektros tinklų sąlygas ir reikalavimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Lesto“, 2014 04 25

Priimtas teisės aktas.