Įeiti
Publikuota: 2015.09.04. Atnaujinta: 2020.05.07

Pasibaigusios viešosios konsultacijos elektros sektoriuje


Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-17 iki 2020-04-28

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

Tikslas – mažinti administracinę naštą mažą rinkos dalį užimantiems tiekėjams; įtvirtinti skaičiavimo principą, pagal kurį prognozuojamą rinkos kainą ir atskaitinę kainą būtų galima nustatyti greičiau, taip pat, greičiau atlikti jos perskaičiavimą ir kt.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB "Ignitis", 2020-04-27
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-04-28
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2020-05-29


Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo atnaujinimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-09-26 iki 2019-10-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Laima Kasparavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241

El. p. laima.kasparaviciute@vert.lt


Tikslas – atsižvelgti į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Elektros energetikos įstatymo, Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo ir Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-10-17
LITGRID AB, 2019-10-15
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-10-10
UAB „Ignitis“, 2019-10-10
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2019-10-10


Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-12-30 iki 2020-01-15

Kontaktinių asmenų duomenys:
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja, laikinai vykdanti Elektros skyriaus vedėjo funkcijas
Rimgailė Baliūnaitė
tel. (8 5) 219 0710, el. p. rimgaile.baliunaite@vert.lt
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Edita Badrinienė
el. p. edita.badriniene@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja 
Lina Bartkienė
tel. (8 5) 239 7825
el. p. lina.bartkiene@vert.lt

Tikslas – patikslinti, kaip yra apskaičiuojamos ir vartotojo mokamos infrastruktūros išlaikymo sąnaudos.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-01-15
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2020-01-15
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2020-01-17Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-12-20 iki 2020-01-08

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 5241
El.p. lina.bartkiene@vert.lt

​Tikslas – aiškesnis teisinis reglamentavimas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB BALTPOOL, 2020-01-03
AB "Achema", 2020-01-02
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-01-07
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-01-07
AB "Ignitis gamyba"2020-01-08
UAB "Ignitis"2020-01-08
LITGRID AB2020-01-09
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2020-01-10
AB "Energijos skirstymo operatorius"2020-01-10-08
AB "ORLEN Lietuva", 2020-01-14

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos tinklų plėtros plano

Konsultacija vyksta nuo 2019-07-12
iki 2019-07-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja

Laima Kasparavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El.p. laima.kasparaviciute@vert.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią ir pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.                 
             
             
Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-07-23

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-07-31

Priimtas teisės aktas.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-18 iki 2019-10-25

Kontaktinio asmens duomenys: 
Dujų ir elektros departamento

Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 9810
el. p. paulius.blazys@vert.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, įgyvendinant Elektros energetikos įstatymo pakeitimus ir kt.  

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Litgrid", 2019-10-25
AB "Panevėžio energija"2019-10-25
UAB Kauno termofikacijos elektrinė2019-10-25
AB "ORLEN Lietuva", 2019-10-28
AB "Ignitis gamyba",  2019-10-28
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-10-30

Priimtas teisės aktas. Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-09-25 iki 2019-09-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 5241
El.p. lina.bartkiene@vert.lt

Tikslas atsižvelgti į LR energetikos įstatymą ir LR elektros energetikos įstatymą.
            

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2019-09-30
UAB "Ignitis", 2019-09-30
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-09-26

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-08-13
iki 2019-08-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 5241
El.p. lina.bartkiene@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į LR energetikos įstatymą ir LR elektros energetikos įstatymą.
             
            
            
Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB „Litgrid“, 2019-08-21
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2019-08-21
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2019-08-23


2019-09-25 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengtų Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-18
iki 2019-07-01
Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
Tel.  (8 5) 2135342
El. p.
milda.budreckaite@vert.lt

Tikslas perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB turi parengti ir su Komisija suderinti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-06-20
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-06-25
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2019-06-25
VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, 2019-06-25
Valstybinė energetikos inspekcija, 2019-06-26
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2019-07-02
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-07-03
Pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2019 m. balandžio 16 d. iki 2019 m. balandžio 23 d.


Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartinių sąlygų

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-09
iki 2018-11-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@vert.lt

Tikslasperdavimo sistemos operatorius LITGRID AB ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d. turi parengti ir su Komisija suderinti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-11-22 (priedas)
AB „ORLEN Lietuva“, 2018-11-21
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-11-19 (priedas)
AB „Lifosa“, 2018-11-19

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2019-04-16
iki 2019-04-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė 
Greta Mališauskienė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p.  greta.malisauskiene@regula.lt

Tikslas – užtikrinti rinkos dalyviams objektyvias, skaidrias ir nediskriminuojančias sąlygas pasinaudoti elektros energijos perdavimo tinklais.Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-04-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-05-02

Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengtų balansavimo paslaugų teikėjams taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo ir už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-29
iki 2018-12-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos  plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 2135342
El.p. paulius.blazys@regula.lt                 

Tikslas – atsižvelgti į 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės.

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos

Konsultacija vyksta nuo 2019-04-11
iki 2019-04-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyresnioji specialistė
Greta Mališauskienė
Tel.  (8 5) 239 7825
El.p.
greta.malisauskiene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus.Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Lietuvos energija“, 2019-04-18
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-04-18
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-04-25

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Litgrid AB standartinės balansavimo energijos pirkimo-pardavimo sutarties derinimo​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-22
iki 2017-11-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt  

​Tikslas – rinkos dalyviams sudaryti vienodas ir nediskriminacines sąlygas įsigyti balansavimo energiją Lietuvos rinkoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Nord Pool, 2017-11-30
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2017-11-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-27
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-11-27
AB „ORLEN Lietuva“, 2017-11-24
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-11-24
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, 2017-11-23

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2018–2027 m. derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-07-23
iki 2018-08-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

​Tikslas - užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2018-08-16
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-08-02
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2018-07-27

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl tarpinės Rezervinės galios rinkos tyrimo ataskaitos

​Konsultacija vyksta nuo 2018-08-31
iki 2018-09-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Paulius Blažys 
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – sudaryti sąlygas rinkos dalyviams susipažinti ir pateikti pastabas dėl atliekamo rezervinės galios rinkos tyrimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018 09 13
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba, 2018 09 13
AB „Panevėžio energija“, 2018 09 10
AB „Litgrid“, 2018 09 10
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2018 09 10

2019-01-04 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija (priimtas teisės aktas).

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Rezervinės galios rinkos tyrimo ataskaitos ​​
Konsultacija vyksta nuo 2019-01-04
iki 2019-01-11

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5342
El.p. paulius.blazys@regula.lt
Tikslas – sudaryti sąlygas rinkos dalyviams susipažinti ir pateikti pastabas dėl atlikto rezervinės galios rinkos tyrimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:


Priimtas teisės aktas.
Pakartotinė viešoji konsultacija dėl​ ​Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-02
iki 2018-05-11


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. darius.juskaitis@regula.lt

Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-05-14
AB „Litgrid“, 2018-05-11
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-05-11
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-05-09

 Priimtas teisės aktas.              

Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir Elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
tel. (8 5) 213 5241
el. p. darius.juskaitis@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-09-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-08-30
AB „Litgrid“, 2017-08-28
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-08-28

AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-08-28
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24

2018-05-02 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.

Viešoji konsultacija dėl Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygų, nuostatų ir metodikos

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-16
iki 2018-11-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
vedėja
Rimgailė Baliūnaitė
Tel. (8 5) 219 0710
El. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt

Tikslas įgyvendinti Europos Komisijos Reglamento reikalavimus, kuriuo nustatomos  pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės.
 
​ ​Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-22
iki 2017-12-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – užtikrinti elektros energijos gamintojams, teikiantiems rezervinės galios ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP), vienodus reguliavimo principus kaip ir elektros energijos perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklose.


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Leidžiančių nukrypti nuostatų aprašo patvirtinimo ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-09
iki 2017-10-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Viktoras Asačiovas
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. viktoras.asaciovas@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Europos Komisijos reglamentų reikalavimus dėl generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklų, apkrovos prijungimo ir aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2017-10-20


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl ​elektros energijos perdavimo sistemos operatorių pateiktų pasiūlymų dėl tarpzoninių rizikos apsidraudimo galimybių

​Konsultacija vyksta nuo 2018-03-12
iki 2018-03-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5270
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – suvienodinti teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2018-06-21
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-03-28
AB „Energijos tiekimas“, 2018-03-27

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-31
iki 2018-06-30

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. anastasija.skuncikaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad apskaičiuojant įmoką už vartotojų elektros įrenginių prijungimą prie skirstomojo tinklo būtų įtraukiamos tik būtinosios sąnaudos, kurios iš tiesų patiriamos prijungiant elektros energijos įrenginius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-07-16
AB „Litgrid“, 2018-07-10
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-06-29
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, 2018-06-27
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-06-11

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-09-26
iki 2018-10-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

​Tikslas – atsižvelgti į Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kurie numato įpareigojimą atskirai nustatyti kainą kiekvienai viešuosius interesus atitinkančiai paslaugai.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-10-09
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-10-08
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-10-08
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-10-04

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl​ ​Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-03-28
iki 2018-04-06

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresnysis specialistas Viktoras Asačiovas
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. viktoras.asaciovas@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresnysis specialistas Karolis Demšė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. karolis.demse@regula

Tikslas – užtikrinti efektyvų reguliuojamų ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimą, suvienodinti visuose taikomus reikalavimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-04-06
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-04-04

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2017–2026 m. derinimo projekto​ ​

​​​​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-19
iki 2017-08-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Mindaugas Taujenis
Tel. (8 5) 239 7825
El.p. mindaugas.taujenis@regula.lt 

Tikslas – užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų asociacija, 2017-08-04
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-07-27

Priimtas teisės aktas.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-02
iki 2017-11-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Baltijos šalių elektros energijos perdavimo sistemų operatorių parengtą Baltijos šalių harmonizuotą disbalanso apskaitos modelį, kuris nustato vienodus balansavimo rinkų veikimo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-02
AB „Litgrid“, 2017-10-31
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-10-30
Lietuvos energetikos institutas, 2017-10-09

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl deklaracijos formos nepriklausomo tiekimo veiklai vykdyti tvirtinimo​ ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-12-19 iki
2017-12-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. anastasija.skuncikaite@regula.lt

Tikslas –įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-12-20

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-24
iki 2017-12-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. milda.budreckaite@regula.lt

​Tikslas – efektyvinti elektros sistemos valdymą ir užtikrinti patikimas bei kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2017-12-20
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-12-15
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-12-13
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-12-06

Viešoji konsultacija dėl ​ ​Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-08-25
iki 2017-09-01                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir Elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
tel. (8 5) 213 5241
el. p. darius.juskaitis@regula.lt

Tikslas – supaprastinti skirstymo, perdavimo ir visuomeninės elektros energijos kainos viršutinių ribų koregavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-09-01
AB „Litgrid“, 2017-09-01
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2017-09-01
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-31


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energijos kainų svyravimų rizikos draudimo galimybių analizės ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-03-23
iki 2017-04-06


Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento                 
Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 219 0710
El. p. paulius.blazys@regula.lt
Dujų ir elektros departamento                 
Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Andrejus Ngujen Tat
Tel. (8 5) 213 5241​
El.p. andrejus.ngujen-tat@regula.lt

​Tikslas – įgyvendinti Europos Komisijos 2016 m. rugsėjo 26 d. reglamento (ES) Nr. 2016/1719, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės, nuostatas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2017-04-07
Elering AS, 2017-04-07
Eesti Energia AS, 2017-04-06
UAB „Energijos tiekimas“, 2017-04-04
Axpo Nordic AS, 2017-04-04


Priimtas teisės aktas. 

Viešoji konsultacija dėl ​ ​Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-21
iki 2017-07-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad turintys didelę įtaką rezervinės galios rinkoje asmenys teisingai ir pagrįstai paskirstytų sąnaudas pagal konkrečias tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugas.
 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-07-31
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-07-28

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl ​ AB „LESTO“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-12-13
iki 2017-01-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.        

              

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-01-11
Valstybinė energetikos inspekcija, 2016-12-22

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių projekto            

​Konsultacija vyksta nuo 2016-10-06 iki 2016-10-31

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanti Dujų skyriaus vedėjo funkcijas,
Milda Parnavaitė
Tel. (8 5) 213 9226
El. p. milda.parnavaite@regula.lt
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Andrejus Ngujen Tat
Tel. ​​(8 5) 213 5241
El. p. andrejus.ngujen-tat@regula.lt

Tikslas – įvertinti jau sukauptą patirtį įgyvendinant ES rinkos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus, aiškiai reglamentuojant rinkos priežiūrą elektros energijos ir gamtinių dujų sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos energetikos institutas, 2016-11-02
AB „Klaipėdos nafta“, 2016-10-31
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2016-10-31
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2016-10-31
UAB „GET Baltic“, 2016-10-31
UAB „Imlitex“, 2016-10-31
UAB „Litgas“, 2016-10-31
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-10-28
AB „Litgrid“, 2016-10-28
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2016-10-26
AB „Šiaulių energija“, 2016-10-13
Lietuvos bankas, 2016-10-11
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2016-10-06

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija ​​dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-11-16
iki 2016-11-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-11-23
AB „Achema“, 2016-11-23

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija ​​dėl Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-11-16
iki 2016-11-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-11-23
AB „Achema“, 2016-11-23

Priimtas teisės aktas.

​Viešoji konsultacija Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2016–2025 m. projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-07-11 ​iki 2016-08-09


Kontaktinio asmens duomenys:
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Dainius Urbonavičius
Tel. (8 5) 2397825
El. p. gitana.andrulytė@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.

Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2016–2025 m. projektas (spalvota versija)

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos energetikos insitutas, 2016-08-09
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2016-08-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-07-29

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2016-11-16
iki 2016-11-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-11-23
AB „Achema“, 2016-11-23

Priimtas teisės aktas.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-05-09
​iki 2016-05-11

Kontaktinio asmens duomenys:​
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Andrejus Ngujen Tat
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. andrejus.ngujen-tat@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti, kad apskaičiuojant elektros energijos rinkos kainą būtų greitai reaguojama į rinkos pokyčius, taip pat naujų jungčių su Lenkija (jungtis „LitPol Link“) ir Švedija (jungtis „NordBalt“) įtaką.

Gautos pasabos ir pasiūlymai
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-05-11
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2016-05-11
Lietuvos energetikos institutas, 2016-05-11

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2016-04-29
​iki 2016-05-29

Kontaktinio asmens duomenys:​
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
vyr. specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

​Tikslas – nustatyti naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-05-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2016-05-24

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2016-04-22
​iki 2016-04-29

Kontaktinio asmens duomenys:​
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vedėja
Rimgailė Baliūnaitė
Tel. (8 5) 219 0710
El. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt

​Tikslas – aiškiai ir skaidriai reglamentuoti visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos skaičiavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-04-28

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo ​pakeitimo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2015-09-08
iki 2015-09-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vedėja
Rimgailė Baliūnaitė
Tel. (8 5) 219 0710
El. p. rimgaile.baliunaite@regula.lt

Tikslas – reglamentuoti valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principus, kurie sudarytų prielaidas užtikrinti teisinį tikrumą, ekonominę plėtrą, reguliavimo kriterijų, skaidrumą ir nediskriminavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2015-09-25

AB „Lesto“, 2015-09-25
AB „Litgrid“, 2015-09-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-09-21

Priimtas teisės aktas.

  
Viešoji konsultacija dėl Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-02-13
iki 2015-03-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Aistija Vaišnorienė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. aistija.vaisnoriene@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad Lietuvos elektros rinkoje balansavimo kainos taptų artimesnės elektros energijos kainai biržoje, mažėtų balansavimo (elektros pirkimo ir pardavimo) kainų skirtumas bei sistemos naudotojų balansavimo sąnaudos.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-03-04
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-03-03
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-03-03
UAB „Imlitex“, 2015-03-03
AB „Lesto“, 2015-03-02
UAB „Baltic energy services“, 2015-03-02
UAB „Enefit“, 2015-03-02       

Gavus rinkos dalyvių pastabas, buvo pradėta rengti Baltijos balansavimo valdymo modelio studija ir harmonizavimo planas su ES energijos rinkų modeliu (įskaitant Šiaurės-Baltijos balansavimo bendradarbiavimą), kuri Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių turėtų būti pateikta viešai konsultacijai, vyksiančiai 2016 m. birželio - rugpjūčio mėnesiais. 2016 m. rudenį apibendrinus rezultatus, 2017 m. vyktų įgyvendinimo etapas, siekiant naujo modelio įsigaliojimo nuo 2018 m. Atitinkamai būtų atlikti Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo pakeitimai.      

 Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų bei Elektros energijos perdavimo,skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projektų

​Konsultacija vyksta nuo 2016-02-02
iki 2016-02-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Edita Juškaitė
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. edita.juskaite@regula.lt

​Tikslas - užtikrinti tinkamą elektros sistemos veikimą ir aukštą elektros energijos persiuntimo vartotojams paslaugų kokybę.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Litgrid“, 2016-02-19
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-02-18
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2016-02-18
Lietuvos energetikos institutas, 2016-02-11

Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-04-30
iki 2015-05-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyr.specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas – užtikrinti aiškias, skaidrias ir nediskriminacines sąlygas pasinaudoti perdavimo tinklais.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2015-05-15
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-05-14
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-05-11


Priimtas teisės aktas.
 

Viešoji konsultacija dėl  naujos redakcijos AB „Litgrid“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2014-10-02
iki 2014-10-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išteklių skyriaus
Vyresn. specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5270
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 10 31

2015-04-29 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Elektros perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros plano

​Konsultacija vyksta nuo 2015-07-14
iki 2015-08-11

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Gitana Andrulytė
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. gitana.andrulyte@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Lesto“, 2015-08-18

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projekto​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2015-09-08
iki 2015-09-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt

​Tikslas – nustatyti naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugos kainas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-09-17
Lietuvos energetikos institutas, 2015-09-17
AB „Inter Rao Lietuva“, 2015-09-17

Priimtas teisės aktas.


 

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo projekto​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2015-09-03
iki 2015-09-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ikasalienė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. egle.ikasaliene@regula.lt

Tikslas – tiksliau įvertinti rinkos dalyvių pateikiamus duomenis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2015-09-08
AB „Lesto“, 2015-09-07
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-09-04


Priimtas teisės aktas.
Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2015-08-28
iki 2015-09-01

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Gitana Andrulytė
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. gitana.andrulyte@regula.lt

Tikslas –  užtikrinti skaidrų ir pagrįstą elektros energetikos įmonių sąnaudų paskirstymą.

Pirmoji viešoji konsultacija paskelbta 2015-07-20.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2015-09-04
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-09-02
AB „Lesto“, 2015-09-01
UAB „Litesko“, 2015-09-01
UAB „Vilniaus energija“, 2015-09-01
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-09-01
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-09-01

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo ​

Konsultacija vyksta nuo 2015-07-20
iki 2015-08-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus  vyresn. specialistė
Gitana Andrulytė
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. gitana.andrulyte@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrų ir pagrįstą elektros energetikos įmonių sąnaudų paskirstymą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Energetikos ministerija, 2015-08-10
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-08-07 (rašto priedas)
AB „Litgrid“, 2015-08-07
AB „Lesto“, 2015-08-07(rašto priedas)
Finansų ministerija, 2015-08-07
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-08-06

2015-08-28 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projekto derinimo ​

Konsultacija vyksta nuo 2015-08-28
iki 2015-09-01

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas –  skatinti elektros tinklų infrastruktūros paslaugų efektyvumą, plėtrą bei investicijų planavimą įgyvendinant elektros energetikos sektoriuje ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelį.

Pirmoji viešoji konsultacija paskelbta 2015-07-21.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Lesto“, 2015-09-01
AB „Litgrid“, 2015-09-01
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-09-01
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-09-01

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projekto ​

Konsultacija vyksta nuo 2015-07-21
iki 2015-08-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus  vyr. specialistas
Paulius Blažys 
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – skatinti elektros tinklų infrastruktūros paslaugų efektyvumą, plėtrą bei investicijų planavimą įgyvendinant elektros energetikos sektoriuje ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelį.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-08-10
AB „Lesto“, 2015-08-07 (rašto priedas)
AB „Litgrid“, 2015-08-07
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2015-08-07
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-08-06

2015-08-28 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.

Viešoji konsultacija dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumų nustatymo ir paskirstymo taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-10-27
iki 2014-11-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Aistija Zubavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. aistija.zubaviciute@regula.lt  

Tikslas – užtikrinti konkurenciją tarp elektros energijos rinkos dalyvių, atskirų rinkos dalyvių ir vartotojų nediskriminavimą bei nustatytos kokybės paslaugų teikimą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 11 06
UAB „Enefit“, 2014 11 04
Lietuvos energetikos institutas, 2014 11 03
UAB „Energijos kodas“, 2014 11 03
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2014 10 31
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 10 30

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 330–110 kV tinklų plėtros plano 2014–2023 m. derinimo

​Konsultacija vyksta nuo 2014-08-01
iki 2014-09 01

Kontaktinio amsens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Karina Rakauskaitė
 Tel. (8 5) 2135342
El. p. karina.rakauskaite@regula.lt

Tikslas - įvertinti perdavimo sistemos operatoriaus pateiktą tinklų plėtros planą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014-09-05
Lietuvos energetikos institutas, 2014-09-01

 

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos
Konsultacija vyksta nuo 2014-08-26
iki 2014-09-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Karina Rakauskaitė
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. karina.rakauskaite@regula.lt

Tikslas – sudaryti galimybes praktiškai įgyvendinti LRAIC modelį.

 

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-12-09
iki 2014-12-11

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 239 7825
El.p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą bei sudaryti nediskriminacines ir sąžiningas konkurencijos sąlygas elektros energetikos sektoriuje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2014-12-11
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2014-12-11

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-09-19
iki 2014-09-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – užtikrinti elektros energijos sektoriaus skaidrumą.

 Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-09-19
iki 2014-09-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – užtikrinti elektros energijos sektoriaus skaidrumą.

Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto 
Konsultacija vyksta nuo 2014-05-27 
iki 2014-06-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Zita Adomaitienė 
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. zita.adomaitiene@regula.lt

Tikslas - užtikrinti aiškią, nuoseklią ir skaidrią kainodarą nustatant valstybės reguliuojamas kainas elektros energetikos sektoriuje.

Priimtas sprendimas.
Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto 
Konsultacija vyksta nuo 2014-01-28 
iki 2014-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Direktorius Renatas Pocius
Tel. (8 5) 239 7826,            
El. p. renatas.pocius@regula.lt

Tikslas - užtikrinti aiškią, nuoseklią ir skaidrią kainodarą nustatant valstybės reguliuojamas kainas elektros energetikos sektoriuje.


Gautos pastabos ir pasiūlymai

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2014 03 04
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 02 28
AB „Lesto“, 2014 02 28
AB „Litgrid“, 2014 02 28
AB „Lietuos energijos gamyba“, 2014 02 28
Lietuvos energetikos institutas, 2014 02 10

2014-05-27 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.                  

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-06-04 
iki 2014-07-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) ​213 5342
El. p. anastasija.skuncikaite@regula.lt

Tikslas - supaprastinti vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo sąlygas bei užtikrinti proporcingą prijungimo įmokų skaičiavimo tvarką.              

Priimtas teisės aktas.    

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų
Konsultacija vyksta nuo 2014-05-09
iki 2014-06-10


Kontaktinio asmens duomenys:

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Audrius Jurkūnas
Tel. (8 5) 213 1983            
El. p. audrius.jurkunas@regula.lt

Tikslas - užtikrinti skaidrią ir nediskriminacinę konkurencinę aplinką elektros energijos gamybos rinkoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 06 13
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 06 12
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, 2014 06 09
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 06 04
Lietuvos energijos gamyba, AB, 2014 05 30

Priimtas teisės aktas.


Konsultacija vyksta nuo 2014-03-25
iki 2014-03-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Elektros skyriaus patarėja
Zita Adomaitienė
Tel. (8 5) 213 5241            
El. p. zita.adomaitiene@regula.lt            

Tikslas - nustatyti elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo taisykles bei su apskaitų atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu susijusius reikalavimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2014 04 02
AB LESTO, 2014 03 31 (1 priedas, 2 priedas)
LITGRID AB, 2014 03 31
„Lietuvos energijos gamyba" AB, 2014 03 31

Priimtas teisės aktas.