Įeiti
Publikuota: 2015.08.19. Atnaujinta: 2020.04.03

Pasibaigusios viešosios konsultacijos šilumos sektoriujeViešoji konsultacija dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-10-24 iki 2019-11-23

Kontaktinių asmenų duomenys: 

Konsultacija vyksta nuo 2020-03-26 iki
2020-04-02

Kontaktinių asmenų duomenys:
Techninės priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja,
laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
Birutė Jagminienė
Tel. (8 61678589
El. p. birute.jagminiene@vert.lt

Tikslas – patikslinti Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisykles.


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-10-24 iki 2019-11-23

Kontaktinių asmenų duomenys: 
Šilumos ir vandens departamento

Ekonominės analizės skyriaus vedėja
Rūta Mašidlauskienė
tel. (8 5) 213 9268,
el. p. ruta.masidlauskiene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas
Aivaras Ciesiūnas
tel. (8 5) 216 3732, 
el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
 vyr. patarėjas Dalius Krinickas
 tel. (8 5) 250 6182,
 el. p. dalius.krinickas@vert.lt

Tikslas – didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą, ekonominį skaidrumą, mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-11-22
UAB "Litesko", 2019-11-25
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-11-25
AB "Ignitis gamyba", 2019-11-25
AB "Kauno energija", 2019-11-28
UAB „Kirtimų katilinė“, 2019-11-25Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-10-22 iki 2019-11-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus 
patarėjas
Andrius Stulpinas
tel. (8 5) 213 3628
el. p. andrius.stulpinas@vert.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-10-29
AB "Panevėžio energija", 2019-11-06
Aplinkos apsaugos agentūra, 2019-11-07
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2019-11-20
UAB "Litesko", 2019-11-06

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-24 iki 2019-11-23

Kontaktinio asmens duomenys: 
Šilumos ir vandens  departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus 
vedėja Eglė Goculenko
tel. (8 5) 123 52 70 
el. p. egle.goculenko@vert.lt

​Tikslas – suvienodinti energetikos sektorių kainų nustatymo principus.


Priimtas teisės aktas. 

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-07-11
iki 2019-08-12
Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė

Tel. (8 5) 213 9324
El. p. renata.bartasiute@vert.lt

Tikslas - užtikrinti informacijos teikimo efektyvumą.Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-07-12
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-07-18

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-07-12
iki 2019-07-18
Kontaktinio asmens duomenys:
Vyr. specialistė
Gintarė Klovienė
Tel. (8 5) 250 6181
El.p. gintare.kloviene@vert.lt

Tikslas – detalizuoti laikotarpį, už kurį teikiamos investicijos derinti Tarybai.               
             
             
 Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-03-06
iki 2019-03-22

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas
Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El.p. aivaras.ciesiunas@regula.lt
Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3628
El.p. lina.bartkiene@regula.lt

Tikslas – tobulinti šilumos sektoriaus reguliavimą bei didesnio aiškumo rinkos dalyviams.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos auditorių rūmai, 2019-03-25
UAB „Litesko“, 2019-03-25
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2019-03-19


Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-03-06
iki 2019-03-22

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas
Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El.p. aivaras.ciesiunas@regula.lt
Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3628
El.p. lina.bartkiene@regula.lt

Tikslas – reguliuojamoms šilumos sektoriaus įmonėms užtikrinti aiškesnį apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, teikia viešajai konsultacijai.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-04-12
Lietuvos auditorių rūmai, 2019-03-25
AB „Panevėžio energija“, 2019-03-21
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2019-03-19


Priimtas teisės aktas.Viešoji konsultacija dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-10
iki 2019-05-24

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos  ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. mindaugas.bernotas@regula.lt

Vandens skyriaus vyr. specialistė 
Gintarė Klovienė
Tel. (8 5) 213 6332
El. p. gintarekloviene@regula.lt

Tikslas – aiškesnis teisinis reglamentavimas.


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo projekto derinimo

​Konsultacija vyksta nuo 2019-02-08
iki 2019-03-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento 
vyriausiasis patarėjas, laikinai vykdantis Šilumos ir vandens departamento direktoriaus funkcijas,
Dalius Krinickas
Tel. (8 5) 250 6182
El.p. dalius.krinickas@regula.lt
Vandens skyriaus vedėja
Indrė Musvicienė
Tel. (8 5) 213 6332
El. p. indre.musviciene@regula.lt
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel.  (8 5) 250 6184
El.p. mindaugas.bernotas@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kurie įtvirtina Komisijai naujas funkcijas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Litesko“, 2019-03-15
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, 2019-03-12
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2019-03-12
AB „Panevėžio energija“, 2019-03-12
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2019-03-08 (priedas)
AB „ Šiaulių energija“, 2019-03-06
UAB „Šiaulių vandenys“, 2019-02-25
UAB „Palangos vandenys“, 2019-02-22
UAB „Kretingos vandenys“, 2019-02-22

 

Priimtas teisės aktas.Viešoji konsultacija dėl ​ ​naujos redakcijos Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos

​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-24
iki 2018-06-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
vyr. specialistas
Rytas Kantakevičius
Tel. (8 5) 213 3430
El. p. rytas.kantakevicius@regula.lt

Tikslas – suvienodinti šilumos sektoriuje taikomą teisinį reglamentavimą ir reguliavimo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Litesko“, 2018-06-25
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2018-06-25
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2018-06-18 (priedas)
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-06-13
UAB „Skuodo šiluma“, 2018-06-01
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-05-28

Priimtas teisės aktas.

 
Viešoji konsultacija dėl Šilumos aukciono reglamento pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2018-12-20
iki 2018-12-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
Tel. (8 5) 250 6184
El.p. renata.bartasiute@regula.lt

Tikslas – suderinti energijos išteklių biržos operatoriaus UAB „Baltpool“ parengtą Šilumos aukciono reglamento pakeitimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-01-04
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-12-28
UAB "Šakių šilumos tinklai", 2018-12-28


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-21
iki 2018-12-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė 
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. lina.bartkiene@regula.lt


Tikslas suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose.

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Ttel. (8 5) 213 3430,
el. p. lina.bartkiene@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-09-04
AB „Šiaulų energija", 2017-09-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
UAB „Litesko", 2017-08-30
UAB „E-energija“, 2017-08-30
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-08-29
AB „Klaipėdos energija“, 2017-08-29
AB „Kauno energija“, 2017-08-29
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-08-28
AB „Panevėžio energija“, 2017-08-28
UAB „Fortum Joniškio energija“, 2017-08-28
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-08-28
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-08-25
AB „Klaipėdos energija“, 2017-08-25
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-08-24
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-08-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, 2017-08-21
Lietuvos bankas, 2017-08-08

2018-11-21 paskelbta viešoji konsultacija.

Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo​ ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-06 iki 2017-11-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. ​(8 5) ​213 9324
El. p. renata.bartasiute@regula.lt

​Tikslas – nustatyti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Baltpool“, 2017-11-06
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-11-06
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-11-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-06
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-10-31
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-10-30

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2018-07-11
iki 2018-07-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės  skyriaus vyr. specialistė
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. lina.bartkiene@regula.lt

​Tikslas – didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2018-07-17
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-07-16
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-07-13

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl 2018 m. vasario 28 d. patvirtintos Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo aprašo redakcijos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-10-19
iki 2018-11-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento 
Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus vedėjas
Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad prognozuojamam šilumos vartotojų poreikiui patenkinti reikalingas iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamas arba šilumos tiekėjo turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamas šilumos kiekis turi būti nustatomas šilumos aukciono būdu, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius.


Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti​ ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-04-26
iki 2018-05-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

Tikslas – skatinti efektyviau vartoti šilumos energiją.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2018-05-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-05-25
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-05-25
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2018-05-25
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2018-05-02

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto​ ​

Konsultacija vyksta nuo 2017-12-21​ iki
2018-01-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. aivaras.ciesiunas@regula.lt

Tikslas – suvienodinti kainodaros principus visuose reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-23
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-01-23
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-01-19
UAB „E energija“, 2018-01-18
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-01-15
Valstybinė varototojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-01-03

 Priimtas teisės aktas.

​ ​Viešoji konsultacija dėl teisės aktų pakeitimo projektų, susijusių su šilumos aukcionų organizavimu

​Konsultacija vyksta nuo 2018-04-30
iki 2018-05-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas
Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

Nr. 18-5484 „Dėl Šilumos aukciono reglamento tvirtinimo“

Nr. 18-5485 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo“

Nr. 18-5487 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Nr. 18-5488 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo“

Nr. 18-5490 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Nr. 18-5491 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“

Nr. 18-5493 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 "Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo“

Tikslas – įgyvendinti šilumos supirkimo elektroninę procedūrą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-05-15
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2018-05-10
UAB „Litesko“, 2018-05-10
UAB „Fortum Klaipėda“, 2018-05-10
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2018-05-09
AB „Šiaulių energija“, 2018-05-09
AB „Klaipėdos energija“, 2018-05-09
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-05-09
Visagino savivaldyės administracija, 2018-05-08
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-05-07
UAB „Pramonės energija“, 2018-05-07
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-05-04
Lazdijų rajono savivaldybė, 2018-05-04

Priimti teisės aktai.

Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo​ ​

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-10
iki 2017-07-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė
Alma Montrimė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. alma.montrime@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-07-20
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-07-17
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-07-11

Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji konsultacija ​dėl naujos redakcijos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-04-28
iki 2017-05-26

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus vedėjas
Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti skaidrią ir efektyvią konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje, įvertinant susiformavusią praktiką bei kylančius ginčus dėl nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) pagamintos šilumos supirkimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-06-21
Panevėžio miesto savivaldybė, 2017-06-16
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-06-09
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-05-31
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-05-30
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-05-30
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-05-26
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-05-26
UAB „Litesko“, 2017-05-26
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-05-25
AB „Kauno energija“, 2017-05-26
UAB Kaumo termofikacijos elektrinė, 2017-05-25
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-05-25
AB „Panevėžio energija“, 2017-05-25
UAB „Pramonės energija“, 2017-05-25
AB „Klaipėdos energija“, 2017-05-25
Elektrėnų savivaldybė, 2017-05-18
Jurbarko rajono savivaldybė, 2017-05-03

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl ​Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-12-05
iki 2017-01-30


Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus vedėjas Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti skaidrią ir efektyvią konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje, įvertinant susiformavusią praktiką bei kylančius ginčus dėl nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) pagamintos šilumos supirkimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-02-21
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-02-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-01-31
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-01-30
UAB „Pramonės energija“, 2017-01-30
UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 2017-01-30 
UAB „Geoterma“, 2017-01-30 
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-01-30
AB „Klaipėdos energija“, 2017-01-30
AB „Panevėžio energija“, 2017-01-30
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, 2017-01-30
UAB „Utenos šilumos tinklai“, 2017-01-30 
UAB „Ekotermija“, 2017-01-30 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-01-30 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-01-26
AB „Kauno energija“, 2017-01-23

2017-04-28 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija. 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-02
iki 2017-07-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vyr. specialistas
Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5)216 3732,
El. p. aivaras.ciesiunas@regula.lt

Tikslas – šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-07-04
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-07-04
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-07-03
UAB „Litesko“, 2017-07-04
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-07-03
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-07-03
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2017-07-03
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-06-30
AB „Panevėžio energija“, 2017-06-30
UAB „Pramonės energija“, 2017-06-30
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-06-30
AB „Kauno energija“, 2017-06-30
AB „Klaipėdos energija“, 2017-06-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-06-22

Pasibaigusi viešoji konsultacija.

Viešoji konsultacija ​dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodikos patvirtinimo

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-03-23
iki 2017-04-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos paskirstymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 5540
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

​Tikslas – nustatyti karšto vandens normatyvus, atsižvelgiant į faktinį suvartojimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-04-07
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-04-07
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-04-07
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, 2017-04-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-04-04

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Karšto vandens kainų nustatymo metodikos projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-05-10
iki 2017-06-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vyr. specialistas
Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. aivaras.ciesiunas@regula.lt

​Tikslas – atsižvelgti į atliktą karšto vandens nuostolių, susidarančių daugiabučiuose namuose dėl apskaitos prietaisų paklaidų, analizę ir nustatyti, kokie nuostoliai pagrįstai gali būti įskaičiuojami į karšto vandens kainą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-06-12
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-06-09
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-06-08
AB „Panevėžio energija“, 2017-06-08
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2017-06-06
AB „Šiaulių energija“, 2017-05-22
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-05-18

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų​ ​įsigaliojimo

​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-05
iki 2017-06-08

Kontaktinio asmens duomenys:
Vartotojų teisių gynimo ir informacimo skyriaus vedėja
Kristina Engelgardt-Tkačuk
Tel. (8 5) 213 3437
El. p. kristina.engelgardt@regula.lt

​Tikslas – atidėti Nutarimų įsigaliojimą iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Panevėžio energija“, 2017-06-07
UAB „Šilutės šilumos tinklai“, 2017-06-07

Priimti teisės aktai.

Viešoji konsultacija dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-10-06 iki 2016-10-20

Kontaktinio asmens duomenys:​
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 5540
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt 

Tikslas – skatinti efektyvesnį šilumos vartojimą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2016-10-21
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2016-10-18
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-10-14
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, 2016-10-13
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2016-10-13
 
Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodikos projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-10-05 iki 2016-11-03

Kontaktinio asmens duomenys:​
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 5540
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt          

Tikslas – ​suvienodinti šilumos paskirstymo teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2016-11-07
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2016-11-02
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-10-28
Valstybės įmonė „Energetikos agentūra“, 2016-10-21
AB „Šiaulių energija“, 2016-10-18
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2016-10-17
AB „Panevėžio energija“, 2016-10-12
Lietuvos energetikos institutas, 2016-10-07

 Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos projekto​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2016-07-14
​iki 2016-07-28

Kontaktinio asmens duomenys:​
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 5540
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt  

​Tikslas – atsižvelgti į praktines problemas, su kuriomis susiduria pastatų prižiūrėtojai, atsakingi už šilumos ir karšto vandens sistemas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2016-07-28
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2016-07-27
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-07-26
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2016-07-25

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-02-17
iki 2017-03-02


Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 5540
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt  

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.
           

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Panevėžio energija“, 2017-03-03
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-03-02
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-03-02
Lietuvos būsto rūmai, 2017-03-01
Klaipėdos miesto savivaldybė, 2017-02-28
Akmenės rajono savivaldybė, 2017-02-27
AB „Prienų šilumos tinklai“, 2017-02-27
Vilniaus miesto savivaldybė, 2017-02-27
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2017-02-27
UAB „Balterma ir ko“, 2017-02-24
Buitinių vartotojų sąjunga, 2017-02-17

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2016-02-19
iki 2016-02-24

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus patarėja
Ramunė Zailskienė
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. ramune.zailskiene@regula.lt

Tikslas – ​užtikrinti, kad vartotojams taikomos šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų metodikos pakeitimo projekto ​

Konsultacija vyksta nuo 2016-06-30
iki 2016-07-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vyr. specialistas
Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. aivaras.ciesiunas@regula.lt

​Tikslas – suvienodinti kainų nustatymo principus visuose reguliuojamuose energetikos sektoriuose.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2016-07-05
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2016-07-05
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-07-01

Priimtas teisės aktas.

Pakarotinė viešoji konsultacija dėl Šilumos paskirstymo metodų bei jų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimo projekto  ​
​Konsultacija vyksta nuo 2016-05-02
​iki 2016-05-16

Kontaktinio asmens duomenys:​
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 5540
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt           

Tikslas – užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą, kuris atitiktų gyventojų / vartotojų poreikius.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos enegetikos ministerija, 2016-05-30
UAB „Akmenės energija“, 2016-05-16
AB „Kauno energija“, 2016-05-16
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-05-16
Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, 2016-05-16
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2016-05-14
Pilietis Algirdas Drevinskas, 2016-05-14
AB „Klaipėdos energija“, 2016-05-13
Pilietis Leonas Dausynas, 2016-05-13
Valstybinė energetikos inspekcijas prie Energetikos ministerijos, 2016-05-12
UAB „Ukmergės šiluma“, 2016-05-12
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2016-05-11
Pilietis Leonas Dausynas, 2016-05-11
AB „Panevėžio energija“, 2016-05-11
AB „Šiaulių energija“, 2016-05-06

Priimti teisės aktai.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-03-10
iki 2016-04-08

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. renata.bartasiute@regula.lt

Tikslas - didinti energijos išteklių biržos elektroninės prekybos sistemos funkcionalumą, taip sudarant galimybes rinkos dalyviams efektyviau ir paprasčiau vykdyti pirkimo–pardavimo sandorius biržoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Lietuvos energijos gamyba“, 2016-04-08
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2016-04-08
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2016-04-08
AB „Panevėžio energija“, 2016-04-06
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-03-16

Priimtas teisės aktas.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Šilumos paskirstymo metodų bei jų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimo projektų

​Konsultacija vyksta nuo 2015-12-30
iki 2016-02-11

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

​Tikslas –   užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą, kuris atitiktų gyventojų / vartotojų poreikius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2016-02-15
Augys Šuliūnas, 2016-02-13
Elmaras Puodžiūnas, 2016-02-11
UAB „Vilniaus energija“, 2016-02-11
Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, 2016-02-10
UAB „Ukmergės šiluma“, 2016-02-10
Augys Šuliūnas, 2016-02-10
UAB Balterma ir ko, 2016-02-10
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2016-02-08
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-02-03
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2016-02-03
AB „Kauno energija“, 2016-02-01
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2016-01-29
AB „Šiaulių energija“, 2016-01-26
Leonas Dausynas, 2016-01-25
Algirdas Drevinskas, 2016-01-08

Priimti teisės aktai.

Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo bei Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo ​

Konsultacija vyksta nuo 2016-01-21
iki 2016-02-01

Kontaktinio asmens duomenys:
​Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. renata.bartasiute@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, kurie numato, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. Komisija nustato vidutinę biokuro biržos kainą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
UAB „Baltpool“, 2016-02-02
Viešųjų pirkimų tarnyba (1), 2016-02-01
Viešųjų pirkimų tarnyba (2), 2016-02-01
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2016-02-01

Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Šilumos paskirstymo taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-12-23
iki 2014-12-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

Tikslas – sudaryti aiškią tvarką, kuria būtų detaliai reglamentuotas šilumos paskirstymas daugiabučiuose namuose.

Viešoji konsultacija baigta.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Šilumos paskirstymo taisyklių ir Šilumos paskirstymo metodų rengimo taisyklių pakeitimo
​Konsultacija vyksta nuo 2014-06-13 
iki 2014-06-27 

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt         

Tikslas – užtikrinti aiškų šilumos paskirstymo teisinį reglamentavimą bei sudaryti daugiau galimybių vartotojams pasirinkti tinkamiausią jų pastatui šilumos paskirstymo metodą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2014 06 30
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2014 06 27
UAB Balterma ir ko, 2014 06 27
Lietuvos energetikos institutas, 2014 06 27
AB „Kauno energija“, 2014 06 25
AB  „Šiaulių energija“, 2014 06 25
UAB „Vilniaus energija“, 2014 06 25
Buitinių vartotojų sąjunga, 2014 06 25
AB „Panevėžio energija“, 2014 06 20
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 06 19
UAB „Nemenčinės komunalininkas“, 2014 06 16

Viešoji konsultacija dėl Šilumos paskirstymo taisyklių ir Šilumos paskirstymo metodų rengimo taisyklių
Konsultacija vyksta nuo 2014-03-07
iki 2014-04-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt   

Tikslas - parengti išsamų teisės aktų paketą, kuris detaliai reglamentuotų šilumos paskirstymą daugiabučiuose namuose ir suteiktų vartotojams galimybę pasirinkti tinkamiausią jų daugiabučiui namui šilumos paskirstymo metodą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Rimantas Zabarauskas, 2014 04 10
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2014 04 09
Buitinių vartotojų sąjunga, 2014 04 07
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2014 04 07
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 04 04
AB „Šiaulių energija“, 2014 04 04
UAB „Balterma ir ko“, 2014 04 04
UAB „E-energija“, 2014 04 04
AB „Kauno energija“, 2014 04 04
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2014 04 04
Augys Šuliūnas, 2014 04 04

Valstybinė energetikos inspekcija prie LR energetikos ministerijos, 2014 04 03

Respublikiniai Būsto valdymo ir priežiūros rūmai, 2014 04 03
UAB „Kretingos šilumos tinklai“, 2014 04 03
UAB „Vilniaus energija“, 2014 03 31

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 03 28

2014-06-13 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija. 
2014-12-23 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.
          

Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto​ ​
​Konsultacija vyksta nuo 2015-07-31
iki 2015-08-28


Kontaktinio asmens duomenys:

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vedėja
Vilma Skinderytė
Tel. (8 5) 213 9268
El. p. vilma.skinderytė@regula.lt

Tikslas – užtikrinti tinkamą Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinto tikslo – saugiai ir patikimai tiekti šilumą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis – įgyvendinimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-08-31
AB „Panevėžio energija“, 2015-08-28
UAB „E-energija“, 2015-08-28
UAB „Vilniaus energija“, 2015-08-28
UAB „Litesko“, 2015-08-28
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-08-27
VĮ „Visagino energija“, 2015-08-27
UAB „Fortum Klaipėda“, 2015-08-27
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-08-27
AB „Klaipėdos energija“, 2015-08-25
UAB „Pramonės energija“, 2015-08-21
UAB „Pramonės energija“, 2015-08-20
Energetikos ministerija, 2015-08-13

Priimtas teisės aktas.

​​Viešoji konsultacija dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2015-08-07
iki 2015-09-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

Tikslas– užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies pakeitimų, numatančius pareigą pastato prižiūrėtojui apskaičiuoti faktinius šilumos kiekius pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai, įgyvendinimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-09-04
Algirdas Drevinskas, 2015-09-04
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-09-04
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2015-08-31
Valstybinė energetikos inspekcija, 2015-08-18
AB „Kauno energija“, 2015-08-21
Buitinių vartotojų sąjunga, 2015-08-10               

Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji​ konsultacija dėl Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-05-27
iki 2015-06-11

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

​Tikslas – atsižvelgti į pakeitimus, numatančius pareigą pastato prižiūrėtojui apskaičiuoti faktinius šilumos kiekius pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai (karšto vandens temperatūrai palaikyti).

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Augys Šuliūnas, 2015-06-04
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2015-06-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-06-01
Valstybinė energetikos inspekcija, 2015-05-29

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-03-04
iki 2015-04-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt  

Tikslas – atsižvelgti į pakeitimus, numatančius pareigą pastato prižiūrėtojui apskaičiuoti faktinius šilumos kiekius pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai (karšto vandens temperatūrai palaikyti).

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2015-04-09
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-04-03
AB „Panevėžio energija“, 2015-04-02
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-03-25
Valstybinė energetikos inspekcija, 2015-03-25
UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“, 2015-03-24
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-03-20
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2015-03-17
UAB „Castrade service“, 2015-03-12

2015-05-27 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2015-09-16
iki 2015-09-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vedėja
Vilma Skinderytė
Tel. (8 5) 213 9268
El. p. vilma.skinderyte@regula.lt

​Tikslas – suvienodinti energetikos sektorių kainų nustatymo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-09-21
Lieuvos savivaldybių asociacija, 2015-09-21
UAB „Litesko“, 2015-09-18
UAB „Plungės šilumos tinklai“, 2015-09-18
Lietuvos šilumos ir elektros energetikos darbuotojų profesinė sąjunga, 2015-09-18
UAB „Vilniaus energija“, 2015-09-18
Lietuvos šilumos ir elektros energetikos darbuotojų profesinė sąjunga, 2015-09-17
AB „Klaipėdos energija“, 2015-09-17
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2015-09-17

Priimtas teisės aktas.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2015-07-02
iki 2015-07-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

Tikslas – skatinti efektyvų energijos vartojimą.​


Gautos pastabos ir pasiūlymai
Pastatų priežiūros tarnyba, 2015-07-13
Būsto valdymo ir priežiūros rūmai, 2015-07-10
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-07-09
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-07-09
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2015-07-07
A. Miškinis, 2015-07-02

Priimtas teisės aktas.

Viešosios konsultacijos dėl Šilumos paskirstymo teisės aktų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2015-01-28
iki 2015-02-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus
Vyresn. specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

Viešoji konsultacija dėl Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 projekto
Viešoji konsultacija dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo projekto
Viešoji konsultacija dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų projekto
Viešoji konsultacija dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių projekto
Viešoji konsultacija dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų projekto
Viešoji konsultacija dėl Komisijos rekomenduojamos šilumos paskirstymo metodo projekto

Tikslas – apginti vartotojų interesus, kad jie nemokėtų už bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai šilumos energija ten netiekiama.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2015-02-09
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-02-09
UAB „Vilniaus energija“, 2015-02-06
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2015-02-06
Augys Šuliūnas, 2015-02-06
AB „Kauno energija“, 2015-02-05
AB „Šiaulių energija“, 2015-02-04
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2015-02-04
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-02-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-02-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-02-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-02-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-01-30
Pilietis Benediktas, 2015-01-30
Pilietis Viktoras, 2015-01-30

Piimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-10-20
iki 2014-11-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
Vyr. specialistas
Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

Tikslas – skatinti efektyvią konkurenciją tarp visų šilumos gamintojų atskirose šilumos tiekimo sistemose, sukurti palankią aplinką investicijoms į šilumos ūkį bei sudaryti sąlygas efektyviai planuoti šilumos perdavimo tinklų darbą ir plėtrą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Grigiškės“, 2014-11-26
UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 2014-11-24
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2014-11-24
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014-11-24
VšĮ Nepriklausomas energetinio saugumo tyrimo centras, 2014-11-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014-11-21
UAB „GECO Investicijos“, 2014-11-21
UAB „Fortum Klaipėda“, 2014-11-21
Lietuvos energetikos institutas, 2014-11-21
Valstybinė energetikos inspekcija, 2014-11-21
UAB „Pramonės energija“, 2014-11-21 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2014-11-21 
AB „Kauno energija“, 2014-11-18
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 11 03

Piimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl  Šilumos kainų metodikos pakeitimo (1 projektas) (2 projektas)

Konsultacija vyksta nuo 2014-09-24
iki 2014-10-07

 

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vedėja
Vilma Skinderytė
Tel. (8 5) 213 9268 
El. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai

UAB „Vilniaus energija", 2014 10 08
UAB „GECO Investicijos", 2014 10 07
UAB „Fortum Klaipėda", 2014 10 07
AB „Lietuvos energijos gamyba", 2014 10 07
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 10 06
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 10 06


Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2014-07-17
iki 2014-07-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus  vyr. specialistė

Aleksandra Prokopjeva
Tel.  (8 5) 216 3732,
El. p. aleksandra.prokopjeva@regula.lt

Tikslas įgyvendinti euro įvedimo Lietuvoje ir kitus reikalavimus.

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-03-04
iki 2014-04-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyresn. specialistas
Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 250 6184            
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-01-10
iki 2014-02-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vedėja
Vilma Skinderytė
Tel. (8 5) 213 9268            
El. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Tikslas - didinti šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumą, konkurencingumą bei šilumos kainodaros skaidrumą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 02 14
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2014 02 13
Advokatų kontora „Borenius“, 2014 02 10
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2014 02 10
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2014 02 07
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2014 02 07
AB „Panevėžio energija“, 2014 02 07
UAB „Vilniaus energija“, 2014 02 07
AB „Klaipėdos energija“, 2014 02 06
Lietuvos vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 02 05
UAB „Fortum Heat Lietuva“, 2014 02 05
AB „Klaipėdos energija“, 2014 02 03

Priimtas teisės aktas.
  

Konsultacija vyksta nuo 2014-04-08
iki 2014-04-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184            
El. p. mindaugas.bernotas@regula.lt

Tikslas - kad vartotojai už šilumos energiją mokėtų pagrįstomis kainomis.


Pasibaigusi viešoji konsultacija.