Įeiti
Publikuota: 2019.04.11. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Atskaitinės kainos bei Didžiausiosios kainos nustatymo metodikų


Komisija, atsižvelgdama į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus – Komisijos kompetencijai priskirta tvirtinti didžiausiosios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodiką, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodiką (Projektas 1) ir Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodiką (Projektas 2).

Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikoje numatyti šie esminiai atskaitinės kainos skaičiavimo principai:
• nustatant atskaitinę kainą, bus įvertinama faktinė elektros energijos kaina, skelbiama elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje, ir prognozuojama metinė elektros energijos kaina;
• Komisija, nustatydama elektros energijos atskaitinę kainą, įvertins elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus elektros energijos biržoje Lietuvos teritorijoje „diena – prieš" prekybos sesijoje laiku už 36 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių ne vėliau kaip vienas mėnuo iki tvarkaraštyje nustatytos aukciono datos, bei papildomai įvertina prognozuojamą metinę elektros energijos kainą;
• skaičiuojant atskaitinę kainą, nebus vertinama elektros energijos prekyba pagal dvišales sutartis.

Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikoje įtvirtinama, kad didžiausioji elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kaina nustatoma vadovaujantis mažiausios finansinės naštos elektros energijos vartotojams principu.

Komisija 2019 m. birželio 1 d. savo interneto svetainėje www.regula.lt paskelbs informaciją apie didžiausiąją elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainą ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinę kainą 2019 m. planuojamam aukcionui. 2019 m. rugsėjo 2 d. numatyta paskelbti informaciją apie planuojamą organizuoti pirmąjį aukcioną, kuriame bus paskirstomas 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis.

PROJEKTAS 1 ir PROJEKTAS 2 paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. balandžio 18 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".