Įeiti
Publikuota: 2019.06.27. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Giraitės vandenys“ bazines paslaugų kainas


Komisija, įvertinusi UAB „Giraitės vandenys“ (vykdo veiklą Kauno r.) 2017 m. faktines ir planuojamas sąnaudas suskaičiavo apie 61 tūkst. Eur mažiau būtinųjų sąnaudų nei planavo įmonė. Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderinta 2,11 Eur/m3 (be PVM) bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, t. y. 13,4 proc. didesnė, palyginus su dabar galiojančia, apskaitos kaina didėja 8,7 proc. – gyventojai mokės 1,50 Eur/mėn. (be PVM).

Šiuo metu UAB „Giraitės vandenys“ vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2018 m. vasario mėn.

UAB „Giraitės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

Giraite_2019_06_27.jpg

Paslaugų kainų pasikeitimą vartotojams iš esmės lėmė didesnės nusidėvėjimo sąnaudos, bendrovei pradėjus eksploatuoti  daugiau ilgalaikio turto, taip pat didesnės darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir mokesčių sąnaudos.

Komisija taip pat suderino paviršinių nuotekų tvarkymo bazinę paslaugos kainą – ūkio subjektai mokės 0,15 Eur/m3. Planuojama, kad paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga naudosis 288 ūkio subjektai, per metus numatoma surinkti 656,1 tūkst. m3 paviršinių nuotekų.

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Kauno rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Giraitės vandenys“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,74 proc.  proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi  62 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 53 proc. Kauno r. savivaldybės gyventojų. 95 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normos reikalavimus (5 proc. – didesni geležies, amonio, mangano, spalvos ir drumstumo rodikliai). Bendrovės 100 proc. surenkamų nuotekų išvaloma iki nustatytų reikalavimų.

UAB „Giraitės vandenys“ 2016–2018 m. Kauno rajone atnaujino vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei vykdė plėtrą. Bendra darbų vertė – 839,2 tūkst. Eur, iš jų ES fondo lėšos 402,2 tūkst. Eur. Už šias lėšas Ramučių k. nutiesta 1,86 km vandentiekio tinklų, 1,96 km – Šlienavos, Žiegždrių k. (sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 129 vartotojams). Bendrovė taip pat pastatė 14 vandens gerinimo įrenginių (Zapyškio ir Lapių mstl., Juragių, Saulėtekių, Padauguvos, Voškonių, Netonių, Pažėrų, Piepalių, Margininkų, Stanaičių, Purviškių, Kaniūkų, Altoniškių k.), nutiesė 5,2 km bei atliko 0,9 km vandentiekio tinklų remontą, nutiesė 5,7 km nuotekų tinklų, įrengė 14 artezinių gręžinių (Zapyškio ir Lapių mstl., Juragių, Padauguvos, Užliedžių, Muniškių, Giraitės, Raudondvario ir Šlienavos k.), atliko valymo įrenginių remontą (Lapių ir Ežerėlio mstl.), įrengė vietinius nuotekų valymo įrenginius (Netonių k.), sumontavo bioskaidytuvus pertekliniam dumblui apdoroti nuotekų valymo įrenginiuose (Vilkijos m. bei Užliedžių k.), renovavo vandens pakėlimo stotį (Raudondvario k.), įrengė nuotekų siurblinę (Ginėnų k.).

2019–2021 m. UAB „Giraitės vandenys“  planuoja įgyvendinti investicijų už 12,9 mln. Eur, iš jų beveik pusę sumos planuojama finansuoti iš Europos Sąjungos fondų. Už šias lėšas bus nutiesta 24,7 km ir rekonstruota 9,5 km vandentiekio tinklų, nutiesta 52,7 km ir rekonstruota 0,2 km nuotekų tinklų (Vilkijos m., Kulautuvos, Čekiškės ir Babtų mieteliuose, Ramučių, Piliuonos, Šlieniavos, Žiegždrių, Raudondvario, Voškonių, Netonių, Liučiūnų, Miškalaukio, Vaišvydavos, Antagynės, Pažėrų bei Jurginiškių k.). Taip pat bus įrengti arteziniai gręžiniai (Lapių mstl., Voškonių, Šlieniavos, Užliedžių, Margininkų k.), pastatyti (Bernatonių, Altoniškių, Miškalaukio, Biliūnų, Gaižuvėlės ir Dobilijos k.) bei rekonstruoti (Babtų mstl. ir Ramučių k.) vandens gerinimo įrenginiai, pastatyti (Piliuonos ir Pažėrų k.), rekonstruoti (Vilkijos m., Kulautuvos ir Babtų miestelio, Girionių, Užliedžių, Viršužiglio, Ilgakiemio, Žiegždrių bei Pagynės k.) nuotekų valymo įrenginiai. Planuojama atlikti Neveronių nuotekų siurblinės remontą, įrengti Voškonių priešgaisrinį rezervuarą, dumblo bei biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą Miškinių k. 

Įgyvendinus planuojamus darbus, galimybe naudotis centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga turės 1 369 vartotojai, centralizuota nuotekų tvarkymo paslauga – 2 739 vartotojai, visas Kauno rajono savivaldybės  gyventojams tiekiamas vanduo atitiks kokybės reikalavimus.

UAB „Giraitės vandenys“ 2017 m. realizavo 979 tūkst. m³ vandens. 2017 m. bendrovė patyrė 5,38 tūkst. Eur nuostolį.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 27 d. posėdžio medžiaga galite čia.