Įeiti
Publikuota: 2019.07.12. Atnaujinta: 2019.07.12

Energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių 2018 m. apžvalga


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) rinkos dalyviams ir visuomenei pristato 2018 m. energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių apžvalgą (atsisiųskite), kurioje įvardijami svarbiausi energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių veiklos rodikliai, įgyvendintos investicijos ir plėtra, kainų pokytis.

Rinkos apžvalga yra rengiama apibendrinus VERT turimus duomenis bei reguliuojamų ūkio subjektų pateiktą informaciją. Rinkos apžvalga rengiama kasmet, siekiant rinkai ir visuomenei pateikti svarbiausius statistinius rodiklius ir jų pokyčius.

Esminiai rodikliai:

• BVP ir reguliuojamų pajamų pokytis: 2018 m., palyginti su 2017 m., BVP augimas sudarė 7,83 proc. Energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių reguliuojamos veiklos pajamos 2018 m., palyginus su 2017 m., augo 3,71 proc.

 

• Sektorių pajamų pokytis: energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių pajamos 2018 m., palyginti su 2017 m., augo 3,71 proc. Bendrą pajamų augimą iš esmės lėmė gamtinių dujų sektoriaus pajamų augimas (13,49 proc.)

• Pajamų struktūra: bendroje energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių reguliuojamų veiklų pajamų struktūroje didžiausią dalį sudaro elektros energetikos sektorius. 2017–2018 m. elektros sektoriaus pajamų dalis bendroje struktūroje mažėjo 2,05 proc. punkto, gamtinių dujų sektoriaus pajamų dalis augo 2,73 proc. punkto.

• Paslaugų kiekiai: 2018 m., palyginti su 2017 m., gamtinių dujų sektoriaus pardavimai mažėjo 0,3 proc., nuo 13 941 iki 13 894 GWh. Šilumos, elektros energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektoriuose pardavimai augo: šilumos sektoriuje 0,47 proc. (nuo 7614 iki 7645 GWh), elektros energetikos sektoriuje – 4,03 proc. (nuo 10 747 iki 11 180 GWh), geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje – 4,54 proc. (nuo 198,1 iki 207,1 mln. m3).         

          2014–2018 m. laikotarpiu labiausiai augo elektros sektoriaus pardavimai – 13,59 proc., (nuo 9 842 iki 11 180 GWh). Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje pardavimai augo 12,37 proc. (didėjo nuo 184,3 iki 207,1 mln. m3), šilumos sektoriuje – 9,59 proc. (didėjo nuo 6976 iki 7645 GWh). Tuo pačiu laikotarpiu gamtinių dujų sektoriuje pardavimai mažėjo 4,54 proc.

• Sektorių investicijos: 2018 m. energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių investicijos sudarė 436 mln. Eur ir, palyginti su 2017 m., augo 22,75 proc.

Faktiškai daugiau investicijų įgyvendinta visuose sektoriuose: 2018 m. investicijų suma elektros energetikos sektoriuje sudarė 229 mln. Eur (augimas 15 proc., palyginus su 2017 m.), gamtinių dujų sektoriuje – 78 mln. Eur (augimas 56 proc.), geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje – 65 mln. Eur (augimas 10,16 proc.), šilumos sektoriuje – 64 mln. Eur (augimas 33,33 proc.). Gamtinių dujų sektoriuje investicijų suma labiausiai augo dėl AB „Energijos skirstymo operatorius" naujų gamtinių dujų vartotojų prijungimo.

Didžiausią energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių investicijų dalį 2018 m. (52 proc.) sudarė elektros sektoriuje atliktos investicijos. Gamtinių dujų sektoriaus investicijos sudarė 18 proc. visų sektoriaus investicijų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ir šilumos sektoriaus investicijos – atitinkamai po 15 proc.

• Įtaka šalies investicijoms: energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių investicijų dalis šalies materialinėse investicijose 2018 m. sudarė 6,9 proc. ir, palyginti su 2017 m., didėjo 1 proc. punktu. Energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektoriuose 2018 m. įgyvendintų investicijų apimtis, palyginti su 2017 m., didėjo 22,75 proc., šalies materialinės investicijos – 5,56 proc.