Įeiti
Publikuota: 2020.04.30. Atnaujinta:

VERT: elektros energijos perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriams pratęstas reguliuojamas laikotarpis


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į tai, kad planuojama atnaujinti elektros sektoriuje kainų viršutinių ribų nustatymui taikomą ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos (LRAIC) modelį, iki 2021 m. gruodžio 31 d. pratęsė AB „Litgrid" ir AB „Energijos skirstymo operatorius" kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpį.

AB „Litgrid" elektros energijos perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais ir AB „Energijos skirstymo operatorius" elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais 5 metų (2016-2020 m.) kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpis baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d.

Atnaujintas LRAIC modelis bus taikomas naujam reguliavimo laikotarpiui, kuris, planuojama, prasidės nuo 2022 m. LRAIC modelis turi užtikrinti, kad reguliuojamoje veikloje bus sumodeliuotas efektyviai veikiančių perdavimo ir skirstymo operatorių elektros tinklas, atsižvelgiant į pažangių technologijų ir inovacijų bei rinkos rodiklių tendencijas. Tokiu būdu vartotojai išvengtų papildomų kaštų, susijusių su investicijomis į perteklinį ir neefektyvų tinklą.  

Planuojama, kad LRAIC modelio vystymo darbai bus užbaigti 2021 m. antroje pusėje.


Išsamiai susipažinti su VERT 2020-04-30 posėdžio medžiaga galite čia.