Įeiti
Publikuota: 2020.06.18. Atnaujinta:

VERT nustatė naują UAB „Radviliškio šiluma“ bazinę šilumos kainą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 5,01 ct/kWh be PVM  (šiuo metu galiojanti – 5,00 ct/kWh be PVM).

UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos kainos, ct/kWh be PVM

 Radviliskis_bazines_posedis_ 2020_06_18.jpg

VERT bendrovei apskaičiavo 2 556,44  tūkst. Eur metinių būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, t. y. 35,37 tūkst. Eur mažiau, palyginus su bendrovės projektu (daugiausiai sumažinta investicijų grąža).

 

Taip pat VERT įvertino, kad ankstesniais laikotarpiais UAB „Radviliškio šiluma“ dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro įsigijimo sąnaudų skirtumo gavo 43,67 tūkst. Eur papildomų pajamų, taip pat bendrovė nesumažino reguliuojamo turto vertės, finansuotos apyvartinių taršos leidimų pardavimo lėšomis ir dėl to gavo 6,44 tūkst. Eur papildomų pajamų. Šias ir kitas papildomai gautas pajamas bei bendrovės patirtas, tačiau nesusigrąžintas, sąnaudas turės įvertinti Radviliškio rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

 

Naujoje UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos bazinės kainos kuro struktūroje didžiausią dalį (74 proc.) sudaro biokuras.

 

Keičiasi ir karšto vandens kainos: projekcinė 2020 m. birželio mėn. karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams yra 5,61 Eur/m3, t. y. 0,01 Eur/m3 mažesnė, palyginus su galiojančia (5,62 Eur/m3).

 

2016–2019 m. bendrovė į šilumos ūkį investavo beveik 2,8 mln. Eur, iš kurių beveik 34 proc.– ES struktūrinių ir kitų fondų parama. Už šias lėšas buvo rekonstruota ir automatizuota Linkaičių katilinė, atliktas Radviliškio katilinės ir pakuros remontas, taip pat buvo modernizuojami šilumos tiekimo tinklai.

 

UAB „Radviliškio šiluma“ kasmet vidutiniškai realizuoja 51,03 tūkst. MWh. Bendrovė tiekia šilumą Radviliškio mieste bei Aukštelkų ir Linkaičių kaimų teritorijose – šiluma aprūpinami daugiau nei 5,2 tūkst. vartotojų, iš kurių 97 proc. yra gyventojai.

 

VERT nustatyta nauja UAB „Radviliškio šiluma“ bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti Radviliškio rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-06-18 posėdžio medžiaga galite čia.