Įeiti
Publikuota: 2020-06-22. Atnaujinta:

VERT nepriklausomo šilumos gamintojo naudai išsprendė ginčą su šilumos tiekėju


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Biokuro energija“ ir AB „Panevėžio energija“ ginčą, nusprendė, kad šilumos tiekėjas nepagrįstai apskaičiavo nebalansinės šilumos kiekį, todėl neturi teisės reikalauti už jį apmokėti.

Ginčas tarp UAB „Biokuro energija“ ir AB „Panevėžio energija“ kilo dėl laikotarpiu nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 1 d. susidariusio nebalansinio, t. y. papildomai patiekto ir nepatiekto pagal grafiką, šilumos kiekio balansavimo. UAB „Biokuro energija“ nurodo, kad šilumos gamybos kiekiai ginčo laikotarpiu buvo iš esmės pakoreguoti, AB „Panevėžio energija“ dispečeriui telefonu duodant nurodymus gamybą vykdyti, palaikant į šilumos perdavimo tinklus tiekiamo vandens temperatūrą ir slėgį.

Nepriklausomo šilumos gamintojo pagaminta šiluma į centralizuotą šilumos tinklą tiekiama vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado nuostatomis. Pareiga dengti šilumos tiekėjo patirtus balansavimo kaštus atsiranda tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas nesilaiko šilumos tiekėjo pateikto dispečerinio šilumos gamybos valdymo plano/grafiko.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad minėtu laikotarpiu AB „Panevėžio energija“, nurodydama šilumos teikimo režimą UAB „Biokuro energija“, nesudarė ir nepateikė dispečerinio valdymo plano, kuris privalo būti sudarytas ateinančiam 24 valandų laikotarpiui, todėl šilumos tiekėjo apskaičiuotas nebalansinės šilumos kiekis negali būti laikomas pagrįstu, įskaitant ir reikalavimą už jį apmokėti.