Įeiti
Publikuota: 2020.06.23. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausiųjų kainų nustatymo metodikos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama aiškiai reglamentuoti, kaip  esamus ir planuojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius valdantiems asmenims nustatomos didžiausiųjų pasiūlymų kainų ribos, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausiųjų kainų nustatymo metodikos PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki birželio 30 d. (imtinai).

Esminės nuostatos:
• Nustatant didžiausias kainas naujo dalyvio elektros energijos gamybos, energijos kaupimo įrenginių elektros sistemoje, nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjo įrenginiams vertinimas bus atliekamas šiais etapais: atrenkama atskaitinė technologija; aprašomos atrinktos atskaitinės technologijos savybės; nustatomi bendri atskaitinės technologijos kaštai; nustatomi grynieji naujo dalyvio kaštai; nustatomos esamus ir planuojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius valdančių asmenų pasiūlymų didžiausios kainų ribos.
Atskaitinės technologijos ir jos kaštų dydžiai, kiti rodikliai/parametrai bus vertinami remiantis kitų šalių patirtimi, naujausia ekspertų, kompetentingų institucijų ir suinteresuotųjų šalių informacija, tyrimais ir moksline literatūra, konsultantų atliktomis analizėmis ir kt.
Didžiausia kainos riba naujiems dalyviams bus apskaičiuojama atskaitinės technologijos kaštus pakoreguojant (padidinant) 1,5 koeficientu, kuris susijęs su prognozuojamų sąnaudų ir gautinų pajamų neapibrėžtumais. Koeficientas pasirinktas remiantis kitų šalių (Airija, Lenkija) praktika.
Didžiausia kainos riba esamus įrenginius valdantiems dalyviams bus nustatoma 0,6 koeficientu pakoreguojant (sumažinant) didžiausią naujų dalyvių kainos ribą. Šis koeficientas pasirinktas atsižvelgiant ir į tai, kad dalies esamų gamintojų investicijos jau yra atsipirkusios (remiantis Lenkijos taikoma praktika) bei siekiant didžiausio ekonominio naudingumo ir mažiausios finansinės naštos elektros energijos vartotojams, kadangi Pajėgumų mechanizmas neturi būti vienintelis Pajėgumų mechanizme dalyvausiančių asmenų kaštų padengimo šaltinis, taip jie skatinami aktyviai dalyvauti rinkoje ir tokiu būdu gauti papildomas pajamas.

⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. birželio 30 d. (imtinai)

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

Information in English