Įeiti
Publikuota: 2020-12-18. Atnaujinta: 2020-12-18

VERT: energijos gamintojai biokurą įsigyja ekonomiškai naudingiausiu būdu


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi energijos gamintojų biokuro įsigijimo sandorius 2019 metais, pažeidimų nenustatė.

Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) įmonės ir reguliuojami bei nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai* (NŠG) 2019 m. biržoje įsigijo 100 proc. reikalingo biokuro kiekio arba turėjo objektyvių priežasčių, t. y. biržoje nebuvo reikiamos rūšies biokuro arba pirkti pagal dvišales sutartis buvo ekonomiškai naudingiau (ne mažiau kaip 5 proc. pigiau).

2019 m. šilumos ir (ar) elektros gamybai biokurą Lietuvoje naudojo 77 energetikos įmonės, iš kurių 47 – CŠT įmonės (įskaitant atskirus UAB „Litesko“ filialus), 18 reguliuojamų ir 12 nereguliuojamų NŠG.

Pagal Energijos išteklių rinkos įstatymą nuo 2016 m. biržoje privaloma įsigyti 100 proc. biokuro (2015 m. šis kiekis turėjo būti ne mažesnis nei 50 proc., 2014 m. – ne mažesnis nei 10 proc.).

Reikalavimas biržoje įsigyti 100 proc. biokuro netaikomas tuo atveju, jei pagrindžiama, kad energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo kiekio atitinkamos rūšies biokuro arba kitur tai buvo galima padaryti ekonomiškai naudingiau. 2019 m. dėl objektyvių priežasčių biržoje 100 proc. reikalingo biokuro kiekio neįsigijo 19 CŠT įmonių ir 19 NŠG.

Nuo 2018 m. nenustatoma reguliuojamų energijos gamintojų pažeidimų įsigyjant biokurą – arba biržoje nuperkama 100 proc. reikalingo biokuro kiekio, arba yra objektyvios ir pagrindžiančios priežastys, kodėl to nebuvo galima padaryti.  

* Nereguliuojamiems NŠG iki 2020 m. gegužės  31  d. buvo taikoma išlyga įvykdyti anksčiau sudarytus dvišalius susitarimus (iki 2020 m. gegužės 31 d. nereguliuojami NŠG neprivalėjo biržoje įsigyti 100 proc. reikalingo biuro arba įrodyti, kad kitur tai daryti ekonomiškai naudingiau). 


Išsamiai susipažinti su VERT  2020-12-18 posėdžio medžiaga galite ČIA.