Įeiti
Publikuota: 2020-12-22. Atnaujinta:

VERT: ESO turėtų pasidalinti duomenimis apie nebuitinius elektros energijos vartotojus


Valstybinė energetikos reguliavo taryba (VERT), siekdama užtikrinti konkurenciją elektros energijos rinkoje ir sklandų liberalizavimo procesą, kreipėsi į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl informacijos apie nebuitinius vartotojus paskelbimo bendroje duomenų kaupimo ir apsikeitimo platformoje.

Šiuo metu ESO bendroje duomenų platformoje su nepriklausomais elektros energijos tiekėjais dalijasi informacija tik apie buitinius vartotojus, kurie nuo  2021 m. sausio 1 d. elektros energiją turi įsigyti iš nepriklausomo tiekėjo (vartotojai, per metus suvartojantys daugiau nei 5000 kWh elektros energijos).

Atsižvelgiant į tai, kad nebuitinių vartotojų segmente nėra taikomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai, t. y. dalis šių elektros energijos vartotojų duomenų (rekvizitai) yra vieši, ESO, nepažeisdamas teisės aktų apribojimų, turėtų sudaryti galimybę nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams prieiti prie  nebuitinių  elektros energijos vartotojų sąrašo su duomenimis (rekvizitais), kurie reikalingi pasiūlymams parengti.

Pagal Elektros energetikos įstatymą, jeigu yra rašytinis ar elektroninių ryšių priemonėmis pateiktas tiek buitinio, tiek nebuitinio vartotojo sutikimas, nepriklausomas tiekėjas turi teisę iš skirstomųjų tinklų operatoriaus gauti buitinio ir nebuitinio vartotojo elektros energijos suvartojimo duomenis, kurie naudojami pasiūlymui dėl elektros energijos tiekimo parengti ir pateikti vartotojui.

Nebuitinių vartotojų segmente elektros rinkos liberalizavimas prasidėjo 2013 m. Tačiau vis dar yra nebuitinių vartotojų, kurie nėra pasirinkę nepriklausomo elektros energijos tiekėjo – jiems elektros energijos tiekimas užtikrinamas ESO teikiant garantinio tiekimo paslaugą.