Įeiti
Publikuota: 2020.11.05. Atnaujinta:

VERT suderino UAB „Visagino energija“ bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino naujas UAB „Visagino energija“ bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas: gyventojams, už paslaugas atsiskaitantiems bute, bus taikoma 2,01 Eur/m3 (be PVM) kaina, t. y. beveik 9 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia.

Apskaitos kainą, kurią gyventojai moka kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens/sutvarkomų nuotekų kiekio, nuo šiol nustato savivaldybės taryba*.

 UAB „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur be PVM)

Visaginas20201105.jpg

Bute už paslaugas atsiskaitantiems gyventojams kaina iš esmės mažėja sumažinus leistinus geriamojo vandens nuostolius daugiabučių namų tinkluose – dabar ne daugiau nei 2 proc., anksčiau buvo ne daugiau nei 10 proc., taip pat ženkliai mažėja nuotekų tvarkymo paslaugos kaina dėl mažesnių ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos.

Visagino miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra buvo sukurta VĮ Ignalinos atominei elektrinei aptarnauti, todėl nutraukus jos eksploatavimą žymiai sumažėjo bendrovės paslaugų pardavimas. VERT, siekdama užtikrinti, kad Visagino miesto vandens paslaugų vartotojams nebūtų perkeliama Ignalinos atominei elektrinei planuoto vandens ūkio išlaikymo našta, suderino atskirą bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą stambiausiam UAB „Visagino energija“ vartotojui VĮ Ignalinos atominei elektrinei – 10,29 Eur/m³ be PVM (šiuo metu galiojanti kaina – 10,68 Eur/m³ be PVM).

Centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 99,9 proc. Visagino savivaldybės gyventojų. 100 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normos reikalavimus, visos nuotekos išvalomos iki nustatytų rodiklių.

VERT suderintos naujos UAB „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Visagino savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,42 proc. namų ūkio pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

UAB „Visagino energija“ 2016–2018 m. įgyvendino investicijų už beveik 4,75  mln. Eur, dalis darbams atlikti reikalingų lėšų buvo skirta iš ES struktūrinių paramos fondų ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo. Bendrovė rekonstravo prasčiausios būklės 19,34 km vandentiekio tinklų, 13,48 km geriamojo vandens tiekimo tinklų, užbaigė vandenvietės pastato rekonstravimo darbų II etapą – atliko filtravimo salės remontą, suremontavo vandens nugeležinimo stoties su 2-ojo pakėlimo siurbline pastato chloro sandėlį ir chloratorinės pastatą, pakeitė vamzdžius ir sklendes magistralinio vandentiekio atkarpoje, taip pat įrengė kvapų mažinimo ozonavimo sistemą nuotekų priėmimo ir nuotekų dumblo džiovinimo pastatuose.

2018 m. UAB „Visagino energija“ realizavo 822,7 tūkst. m3 geriamojo vandens. Bendrovė dirba pelningai: vykdant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą 2018 m. gautas pelnas sudarė 209,52 tūkst. Eur, 2019 m. – 303,49 tūkst. Eur.

* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, VERT nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).

*****

Išsamiai susipažinti su VERT  2020-11-05 posėdžio medžiaga galite ČIA.