Įeiti
Publikuota: 2020-11-26. Atnaujinta:

VERT: keičiasi Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą.

Esminiai pakeitimai:
• siekiant vienodo teisinio reglamentavimo, pakoreguotos ūkio subjektų technologinį pajėgumą pagrindžiančių VERT išduodamų dokumentų formuluotės;
• atliekant finansinio pajėgumo vertinimą už 2020 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius į įmonių įsiskolinimo koeficientą nebus įskaičiuojamos dotacijos ir subsidijos. Finansinės būklės rodiklių duomenys naudojami apskaičiuojant atitinkamo sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę bei nustatant atskirų ūkio subjektų bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį. 

Išsamiai susipažinti su VERT  2020-11-26 posėdžio medžiaga galite ČIA.