Įeiti
Publikuota: 2020-11-26. Atnaujinta:

Keičiasi Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Elektros energetikos įstatymo pakeitimus – nuo 2021-02-01 keičiasi prijungimo prie tinko įmokų apskaičiavimo kriterijai, pakeitė Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:

• įtvirtinta galimybė VERT perskaičiuoti prijungimo įkainius einamaisiais metais (dabar prijungimo įkainiai nustatomi metams);

• numatyta galimybė VERT motyvuotu sprendimu* pratęsti patvirtintų ir galiojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalių projektavimo kainų galiojimą ne ilgesniam nei 3 mėn. laikotarpiui.

Šiais pakeitimais siekiama užtikrinti mokestinį stabilumą ir išvengti situacijų, kai prijungimo įkainiai ar maksimalios projektavimo kainos galiotų tik keletą mėnesių, jei dėl įstatymų, reglamentuojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalios projektavimo kainos nustatymą, pakeitimų, įsigaliosiančių ne vėliau kaip po 3 mėn. nuo atitinkamų metų pradžios, turėtų būti keičiami prijungimo įkainiai ar maksimalios projektavimo kainos.  

* grindžiamu įstatymų nuostatų, reglamentuojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalios projektavimo kainos nustatymą, pakeitimu.

 

Išsamiai susipažinti su VERT  2020-11-26 posėdžio medžiaga galite ČIA.