Įeiti
Publikuota: 2020-11-26. Atnaujinta:

Nustatytos izoliuoto darbo ir totalios avarijos prevencijos paslaugų kainų viršutinės ribos 2021 m.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2021-iems metams nustatė AB „Ignitis gamyba" padalinių Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugos pajamų viršutinę ribą –  80  tūkst. Eur be PVM.

Pagal Elektros energetikos įstatymą, gamintojų, kurie teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas, kainos reguliuojamos, kai elektros energetikos sistemos veikimui užtikrinti yra reikalingi visų gamintojų, galinčių teikti tretinį aktyviosios galios rezervą ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas, elektros energijos generavimo pajėgumai.

Atsižvelgiant į tai, AB „ORLEN Lietuva", AB „Panevėžio energija", UAB Kauno termofikacijos elektrinei, AB „Achema" ir AB „Ignitis gamyba" nustatytos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainų viršutinės ribos 2021 metams.


Išsamiai susipažinti su VERT  2020-11-26 posėdžio medžiaga galite ČIA.