Įeiti

Gaminantiems vartotojams nustatytos paslaugų kainos ir procentinis dydis už pasinaudojimą elektros tinklais


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino gaminantiems vartotojams paslaugų kainas ir procentinį dydį, kuris bus taikomas atsiskaitant už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Dainavos elektra“ ir AB „Lifosa" elektros tinklais. Įkainiai galios nuo 2021 m. sausio 1 d. (šiuo metu galiojančias paslaugų kainas ir proc. dydžius rasite čia).

Įkainiai apskaičiuoti įvertinus praėjusiais metais skirstomojo tinklo operatorių patirtus faktinius kaštus, kurie yra būtini paslaugai teikti, taip pat pokytį lėmė 2021 m. nustatyta didesnė elektros energijos skirstymo paslaugos kaina ir kt.

Lentelė. 2021 m. paslaugų kainos ir procentinis dydis, taikomas už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Dainavos elektra“ ir AB „Lifosa“ elektros tinklais, Eur/kWh (be PVM)

gv lentele final 2021130.jpg

Daugiausia gaminančių vartotojų yra prisijungę prie AB „Energijos skirstymo operatorius" skirstomojo tinklo.  2021 m., palyginus su 2020 m., gaminantiems vartotojams, atsiskaitantiems pagal I variantą, paslaugos kainos, priklausomai nuo įtampos, didėja 3,3–3,5 proc. Iš esmės tai lėmė 2021 metams nustatytos didesnės elektros energijos skirstymo kainos, tačiau augimą sumažino perdavimo ir sisteminių paslaugų kainų mažėjimas. Pagal II variantą atsiskaitantiems gaminantiems vartotojams paslaugų kaina didėja 21 proc. – tam įtakos turėjo ne tik nustatytos didesnės elektros energijos skirstymo paslaugų kainos, bet ir aplinkybė, kad labiau nutolusių gaminančių vartotojų bendra elektrinių galia didėja mažiau, nei prognozuojamas į tinklus patiektas ir atgautas elektros energijos kiekis, o kadangi tiek apskaičiuojant paslaugos kainą I variantui, tiek II variantui taikomi tie patys kaštai, tai 1 kWh tenka mažesnė kaštų dalis, nei 1 kW. Dėl tų pačių priežasčių didėja (3,5–21,2 proc.) paslaugų kainos ir III variantą pasirinkusiems gaminantiems vartotojams, o mokantiems proc. dydį (IV variantas) paslaugos kaina 13,9–23,8 proc. didėja dėl prognozuojamos mažesnės rinkos kainos ir padidėjusios skirstymo paslaugos kainos.

77,3 proc. gaminančių vartotojų yra pasirinkę atsiskaitymo būdą už atgautos energijos kWh (I variantas), 14,5 proc. –  už elektrinės įrengtąją galią kW (II variantas), toliau rikiuojasi atsiskaitymas pagal nustatytą procentą (IV variantas) – 5,9 proc., mažiausiai gaminančių vartotojų – 2,4 proc. – atsiskaito už atgautos energijos kWh ir už elektrinės įrengtąją galią kW (III variantas)*.

Preliminariais paskaičiavimais, jeigu daugiau nei 30 proc. pagamintos elektros energijos suvartojama iš karto, t. y. nepaduodant jos į tinklus, tuomet gaminančiam vartotojui labiau verta rinktis I variantą, t. y. atsiskaitymą pagal kWh. Kitu atveju – II variantą, t. y. atsiskaitymą pagal kW.

Palyginus su visuomenine kaina, kurią moka prie žemosios įtampos tinklų prijungti buitiniai vartotojai, gaminantys vartotojai nemoka: elektros energijos įsigijimo kainos, elektros energijos tiekimo paslaugos kainos, dalies perdavimo paslaugos kainos ir VIAP kainos.

1  pav. 2021 m. Visuomeninės kainos ir AB „Energijos skirstymo operatorius" pasinaudojimo tinklais kainos dedamųjų palyginimas

visuomenine ir gv kaina.jpg 

Paslaugų kainos ir procentinis dydis už pasinaudojimą elektros tinklais gaminantiems vartotojams nustatomas kartą per metus.

Gaminantis vartotojas gali keisti atsiskaitymo už naudojimosi elektros tinklais paslaugas būdą ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių.

* 2020 m. balandžio mėn. pabaigos duomenys.

Išsamiai susipažinti su VERT  2020-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.