Įeiti
Publikuota: 2020-11-30. Atnaujinta:

Patvirtintos standartinės balansavimo paslaugų ir disbalanso pirkimo–pardavimo standartinių sutarčių sąlygos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Europos Komisijos reglamento, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, reikalavimus, patvirtino LITGRID AB parengtas Balansavimo paslaugų pirkimo−pardavimo sutarties standartines sąlygas ir Disbalanso pirkimo–pardavimo sutarties standartines sąlygas.

Patvirtintos standartinės sąlygos bus privalomos Lietuvoje veikiantiems balansavimo paslaugų tiekėjams ir už disbalansą atsakingoms šalims. Sutartyse nustatyti reikalavimai, kas gali tapti balansavimo paslaugų tiekėju bei už disbalansą atsakinga šalimi, taip pat reglamentuota, kaip vykdoma prekyba balansavimo elektros energija ir disbalansu.

Esminiai pakeitimai, palyginus su šiuo metu galiojančiomis balansavimo paslaugų ir disbalanso pirkimo–pardavimo standartinių sutarčių sąlygomis:
pagrindinis Sutarčių sąlygų pakeitimas yra susijęs su Balansavimo tinklo kodekso įgyvendinimu, kur numatyta, kad balansavimo pajėgumų aukcionai bus vykdomi ateinančiai parai, t. y. balansavimo pajėgumai bus užsakomi parai, vietoje šiuo metu galiojančios tvarkos, kuomet balansavimo pajėgumai rezervuojami iš anksto nustatyta apimtimi metams į priekį. Šis pakeitimas leis efektyviai naudoti turimus elektros energijos gamybos pajėgumus ir užtikrins patikimą energetikos sistemos veikimą;
atnaujintas disbalanso apibrėžimas, o disbalanso kiekio skaičiavimo taisyklėje ir formulėje išdėstyti dėmenys harmonizuoti su nurodytais disbalanso apibrėžime;
patikslintas minimalios prievolių įvykdymo užtikrinimo prievolės dydis, kuris apskaičiuotas kaip mažo rinkos dalyvio (iki 5 MW) per dvi savaites patiektos elektros energijos kiekis, jei jis visą patiektą kiekį įsigytų disbalanso rinkoje;
• įtrauktos nuostatos dėl privalomo balansavimo pajėgumo paslaugos pasiūlymų teikimo prieinama rezervinės galios apimtimi;
• perdavimo sistemos operatoriui aktyvavus rezervines galias, pagamintos balansavimo energijos pasiūlymo kaina negalės viršyti 5000 Eur/MWh.

Patvirtintos standartinės sąlygos ir nuostatos vykdant prekybą balansavimo elektros energija ir disbalansu sudaro visiems gamintojams / rinkos dalyviams vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas, kartu leidžia perdavimo sistemos operatoriui užtikrinti efektyvų sistemos veikimą

Rinkos dalyviai, kurie nustatyti turinčiais didelę įtaką antrinio avarinio rezervo rinkoje (šiuo metu tokiu subjektu pripažinta – AB „Ignitis gamyba"), dalyvaudami LITGRID AB organizuojamame balansavimo pajėgumų aukcione, negali siūlyti aukštesnės kainos, nei VERT nustatyta antrinio avarinio rezervo viršutinė riba.

Išsamiai susipažinti su VERT  2020-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.