Įeiti
Publikuota: 2020-11-23. Atnaujinta:

UAB „Orion Global Pet“ – bauda už šilumos pardavimą ne šilumos aukciono būdu


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) konstatavo, kad nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Orion Global Pet", nuo 2018 m. birželio mėn. pagamintą šilumą parduodamas ne šilumos aukciono būdu, kaip numatyta Šilumos ūkio įstatyme, pažeidė reguliuojamos veiklos sąlygas už tai bendrovei skirta 289,37 Eur bauda*.

Šilumos ūkio įstatymas numato pareigą pagamintą šilumos energiją parduoti šilumos aukciono būdu, o nuo 2018 m. birželio mėn. – per BALTPOOL UAB administruojamą šilumos aukciono sistemą.

UAB „Orion Global Pet" – vienintelis nepriklausomas šilumos gamintojas Klaipėdos Laisvojoje ekonominėje zonoje (Klaipėdos LEZ) – šio reikalavimo nesilaikė: bendrovė pagamintą šilumą parduodavo UAB „Miesto energija", kuri tiekė ją Klaipėdos LEZ sistemos šilumos vartotojams.

Bendrovė 2020 m. liepos 14 d. informavo VERT, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. sustabdė šilumos prekybą Klaipėdos LEZ sistemoje.

Už reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą skiriamos baudos numatytos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir gali siekti iki 10 proc. metinių pajamų iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

* 0,15 proc. nuo veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, metinių pajamų.