Įeiti
Publikuota: 2020-11-25. Atnaujinta:

VERT: 2020 m. I pusm. gamtinės dujos importuotos už vidutiniškai 54 proc. mažesnę kainą


Vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2020 m. I pusm., palyginus su  2019 m. I pusm., mažėjo 54,06 proc. ir siekė 10,12 Eur/MWh – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2020 m. I pusm. gamtinių dujų stebėsenos ataskaitoje (atsisiųskite čia). 

Iš viso 2020 m. I pusm. gamtines dujas importuojantys rinkos dalyviai importavo 15 145 GWh gamtinių dujų, t. y. 19,38 proc. daugiau nei 2019 m. I pusm. Importuojamų gamtinių dujų sąnaudos mažėjo 30,69 proc. ir siekė 82,719 mln. Eur.

1 pav. Gamtines dujas importuojančių įmonių užimama rinkos dalis pagal importuotų gamtinių dujų kiekius 2018–2020 m. I pusm. (proc.)

1_pav_dujos_20201125_final.jpg

Perdavimo veikla

Perdavimas Lietuvos Respublikos vartotojams 2020 m. I pusm. siekė 12 556 GWh  ir išliko panašus, kaip ir praėjusių metų I pusm. (perduota 12 551 GWh gamtinių dujų). Tačiau gamtinių dujų transportavimas į ES šalis išaugo daugiau nei 2 kartus ir siekė 2 524 GWh.

2020 m. I pusm. gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 12 353 GWh ir, palyginti su 2019 m. I pusm., mažėjo 8,31 proc. Bendrai Lietuvos perdavimo sistema buvo transportuota 27 433 GWh gamtinių dujų – nežymiai daugiau (0,77 proc.) nei 2019 m. I pusm.

2020 m. I pusm. perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė 16,695 mln. Eur (5,47 proc. mažiau nei 2019 m. I pusm.).

2 pav. Gamtinių dujų tranzito dinamika, GWh, 2009–2020 m. I pusm.

2_pav_dujos_20201125.jpg

SGD terminalas

Dėl mažesnių gamtinių dujų kainų tarptautinėse rinkose augo ne tik SGD terminalo naudotojų skaičius, bet iš išdujinami gamtinių dujų kiekiai. 2020 m. I pusm. buvo išdujinta 11 046 GWh gamtinių dujų, t. y. 85,28 proc. daugiau nei 2019 m. I pusm.

Tačiau dėl nustatytos mažesnės papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos (Saugumo dedamoji) SGD pakartotinio dujinimo veiklos pajamos 2020 m. I pusm.  sudarė 22,137 mln. Eur, palyginti su 2019 m. I pusm., mažėjo 36,85 proc. (2019 m. I pusm. pajamos – 35,057 mln. Eur).  2020 m. I pusm. SGD pakartotinio dujinimo sistemos operatorius perkrovos paslaugų neteikė.

3 pav. SGD pakartotinio dujinimo dinamika, GWh, 2015–2020 m. I pusm.

3_pav_dujos_20201125.jpg

Skirstymo veikla

2020 m. I pusm. paskirstyta 3 981 GWh gamtinių dujų, t. y. 3,95 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, skirstymo veiklos pajamos sudarė beveik 21 mln. Eur ir atitinkamai mažėjo 5,05 proc.

Gamtinių dujų skirstymo rinkoje pagal paskirstytų gamtinių dujų kiekius didžiausią dalį (90,11 proc.) užima AB „Energijos skirstymo operatorius".

Didmeninė rinka

Didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2020 m. I pusm., palyginti su 2019 m. I pusm., parduodamų gamtinių dujų kiekis didėjo 7,30 proc., t. y. nuo 8 959 GWh iki 9 612 GWh.

Didmeninėje gamtinių dujų rinkoje pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų tiekėjai 2020 m. I pusm. gavo 22,73 mln. Eur pajamų, arba 13,51 mln. Eur mažiau nei 2019 m. I pusm.

UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržoje parduota 3 854 GWh gamtinių dujų, t. y.  daugiau kaip 2 kartus daugiau nei 2019 m. I pusm. UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržos pardavimų vidutinė svertinė kaina –  11,73 Eur/MWh.

Mažmeninė rinka

Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje patiekta 3 764 GWh gamtinių dujų, t. y. 11,52 proc. daugiau nei 2019 m. I pusm. Tiekimas nebuitiniams vartotojams didėjo 14,17 proc., buitiniams vartotojams –  6,61 proc.

Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje, gavo 61 mln. Eur pajamų, t. y. mažėjo 44,72 proc.

Gamtinių dujų suvartojimas 2020 m. I pusm. siekė 12 484 GWh  ir išliko panašus, kaip ir praėjusių metų I pusm. (suvartota 12 483 GWh gamtinių dujų).