Įeiti
Publikuota: 2020.07.03. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Pajėgumų aukcionų nuostatų


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ parengtą Pajėgumų aukcionų nuostatų PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki liepos 20 d. (imtinai).

Pajėgumų aukcionų nuostatų projektas parengtas atsižvelgiant į 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojusius Elektros energetikos įstatymo pakeitimus dėl pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo.

Esminės nuostatos:
• reglamentuota elektros energetikos sistemos pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionų organizavimo tvarka;
• perdavimo sistemos operatorius vykdys trijų rūšių pajėgumų aukcionus: išankstinį, pagrindinį ir papildomą;
• numatyti techniniai reikalavimai esamiems ir planuojamiems pajėgumus užtikrinantiems įrenginiams;
• detalizuota pasiūlymų teikimo aukcionui tvarka ir reikalavimai, taip pat pajėgumų aukciono rezultatų tvirtinimo ir skelbimo tvarką.

Po viešosios konsultacijos su rinkos dalyviais VERT patvirtins AB „Litgrid“ Pajėgumų aukcionų nuostatus.

⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. liepos 20 d. (imtinai).

 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".


Information in English