Įeiti
Publikuota: 2020.01.16. Atnaujinta:

Suderintos AB „Ignitis gamyba“ investicijos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Ignitis gamyba" 2016–2017 m. faktiškai atliktų investicijų vertę – bendra suderinta suma sudaro beveik 1,32 mln. Eur. Visus darbus bendrovė atliko nuosavomis lėšomis.

Taryba įvertino, kokia atliktų investicijų įtaka bendrovės vykdomai reguliuojamai šilumos gamybos veiklai. Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta, kad šilumos tiekėjas iš nepriklausomo šilumos gamintojo superka šilumą už kainą, ne didesnę, nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Šiuo atveju atliktos investicijos nedidina AB „Ignitis gamyba" gaminamos šilumos kainos.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2020 m. sausio 16 d. posėdžio medžiaga galite čia.