Įeiti
Publikuota: 2020.01.30. Atnaujinta:

Suderintos AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Energijos skirstymo operatorius" 2019 m. investicijas į elektros energetikos skirstymo sistemą – bendra investicijų suma sudaro 91,3 mln. Eur. Darbai finansuojami bendrovės nuosavomis ir skolintomis lėšomis.

Svarbiausios AB „Energijos skirstymo operatorius" 2019 m. investicijos:
• 0,4-35 kV elektros tinklo atnaujinimas ir modernizavimas;
• informacinių sistemų diegimas ir atnaujinimas, įgyvendinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytą tikslą – vystyti išmanią ir darnią sistemą, diegiant išmaniąsias elektros energijos apskaitos sistemas ir išmaniuosius elektros energijos tinklus ir bendrą duomenų talpinimosi ir keitimosi jais platformą.

Išmanios ir darnios sistemos vystymas įgyvendinamas etapais:
• 2019 m. AB „Energijos skirstymo operatorius" investavo į bendros duomenų talpinimo ir keitimosi jais platformos kūrimą;
• iki 2020 m. buvo numatyta sukurti ir įdiegti  elektros energijos vartotojų duomenų mainų su elektros energijos tiekėjais standartą, modifikuojant esamas informacinių technologijų sistemas;
• iki 2023 m. planuojama sukurti bendrą duomenų kaupimo ir apsikeitimo jais platformą.

Toks nuoseklus perėjimas prie naujo rinkos modelio sudarys sąlygas rinkos dalyviams – tiek ūkio subjektams, tiek vartotojams – palaipsniui prisitaikyti prie pokyčių bei tinkamai jiems pasiruošti, nes nuo 2021 m. LR Vyriausybė planuoja įgyvendinti mažmeninės elektros energijos tiekimo namų ūkiams rinkos liberalizavimą (liberalizavimas bus įgyvendinamas etapais).

Suderintų 2019 m. AB „Energijos skirstymo operatorius" investicijų įtaka reguliuojamos elektros energijos skirstymo paslaugos kainos viršutinei ribai sudarys 1,47 proc.


Išsamiai susipažinti su Tarybos 2020 m. sausio 28 d. posėdžio medžiaga galite čia.