Įeiti
Publikuota: 2020.01.31. Atnaujinta:

Kaip apskaičiuojamos balansavimo sąnaudos, NŠG nepagaminus numatyto šilumos kiekio?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi AB „Klaipėdos energija“ ir nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Fortum Klaipėda“ ginčą dėl patirtų balansavimo sąnaudų, nustatė, kad AB „Klaipėdos energija“ teisingai ir pagrįstai apskaičiavo balansavimo išlaidas, kurias patyrė NŠG nepagaminus numatyto šilumos kiekio.

Ginčas tarp AB „Klaipėdos energija“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ kilo dėl 2019 m. kovo mėn. pagamintos šilumos: aukcioną laimėjusi UAB „Fortum Klaipėda“ įsipareigojo pagaminti numatytą šilumos kiekį, tačiau dėl techninių priežasčių nepagamino viso suplanuoto šilumos kiekio. Trūkstamą šilumos energiją AB „Klaipėdos energija“ pagamino savo dujiniais įrenginiais ir dėl to patyrė balansavimo sąnaudas, už kurias prašo apmokėti UAB „Fortum Klaipėda“.

UAB „Fortum Klaipėda“ sutinka su šilumos tiekėjo apskaičiuotu pagamintos šilumos kiekiu, tačiau prieštarauja dėl balansavimo apskaičiavimui pritaikytos šilumos kainos, kuri yra didesnė nei AB „Klaipėdos energija“ šilumos aukcione buvo pasiūliusi pagaminti šilumą 2019 m. kovo mėn.

Taryba, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad AB „Klaipėdos energija“ balansavimo sąnaudas apskaičiavo pagal Tarybos patvirtintą Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą, kuris numato, kad skaičiuojant balansavimo sąnaudas, kai tinklas balansuojamas šilumos tiekėjo įrenginiais, turi būti įvertinamos tų įrenginių faktinės šilumos gamybos kintamos sąnaudos, t. y. faktiškai patirtos išlaidos kurui, vandeniui, elektrai.