Įeiti
Publikuota: 2020-10-01. Atnaujinta:

VERT įvertino gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą 2020–2029 metais


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išanalizavusi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos dešimties metų (2020–2029 m.) tinklo plėtros planą (susipažinti galite čia), konstatavo, kad Plane numatytos ir ateityje įgyvendintos investicijos užtikrins pagrįstą gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, taip pat patikimą bei efektyvų perdavimo sistemos veikimą, kas leis vartotojams garantuoti kokybiškas paslaugas.

Bendra AB „Amber Grid“ 2020–2029 m. perdavimo tinklo plėtros plano vertė – 229,15 mln. Eur.

Pagrindinės investicijų grupės į gamtinių dujų perdavimo sistemą 2020–2029 m., mln. Eur

 Iki 2020*202020212022202320242025–2029Iš visoIš viso, be investicijų dalies iki 2020 m.
Bendro intereso projektai:                  
Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos6,874,155,1    136,0**129,2**
Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų didinimas 0,150,252,51,8  4,74,7
Kiti perdavimo sistemos projektai:                 
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungtis (antroji gija)0,55     Duomenys bus pateikti vėlesniais metais0,55 
Perdavimo sistemos atstatymas ir modernizacija5,913,418,826,417,55,9Lėšų poreikis bus patikslintas ateityje87,982,0
Iš viso: 13,2587,6574,1528,919,35,9 229,15215,9

* –tęstinių investicijų, nurodytų Plane, dalis atlikta iki 2020 m.
** -įvertinus viešųjų pirkimų rezultatus, projekto vertė gali būti apie 20 mln. Eur mažesnė.

Perdavimo sistemos operatorius, įvertinęs rinkos dalyvių siūlymus ir poreikius, faktinę perdavimo sistemos būklę, kasmet teikia 10 m. į priekį numatomas atlikti investicijas, atitinkamai koreguodamas ankstesniais metais atliktus ar planuotus darbus.

Plane turi būti nurodyta reikalinga įrengti ar atnaujinti perdavimo infrastruktūra, įvardijamos naujos investicijos ir tos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, darbų finansavimas ir įgyvendinimo terminai.

AB „Amber Grid“ 2020–2029 m. perdavimo sistemos plėtros plane numatytos investicijos perdavimo pajamų viršutinę ribą didina 24,43 proc. (su ES parama) arba 26,39 proc. (be ES paramos).

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-10-01 posėdžio medžiaga galite ČIA.