Įeiti
Publikuota: 2020.10.15. Atnaujinta:

Suderintos naujos UAB „Skuodo vandenys“ bazinės paslaugų kainos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Skuodo vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems paslaugas bute: gyventojai mokės 2,72 Eur/m3 (be PVM).

Apskaitos kainą, kurią gyventojai moka kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens/sutvarkomų nuotekų kiekio, nuo šiol nustato savivaldybės taryba*.

Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,8 proc. namų ūkio pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

UAB „Skuodo vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur be PVM)

Skuodas20201015.jpg

Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina keičiasi dėl didesnių ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, darbo užmokesčio fondo pasikeitimų, numatytos didesnės investicijų grąžos, tačiau kainos augimą sumažino didėjantys sutvarkomų nuotekų kiekiai.

VERT taip pat suderino UAB „Skuodo vandenys" paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą – 0,10 Eur/m3 (be PVM). Šia paslauga naudojasi 54 abonentai (ūkio subjektai), 2018 m. sutvarkytų paviršinių nuotekų kiekis – 176,8 tūkst. m3.

Centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga šiuo metu naudojasi apie 71,5 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – apie 53,6 proc. Skuodo rajono savivaldybės gyventojų. 57 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų rodiklių.

2015–2018 m. UAB „Skuodo vandenys" atliko darbų ir įsigijo turto, reikalingo veiklai vykdyti, už beveik 245 tūkst. Eur. Šios lėšos buvo skirtos apskaitos prietaisams, dažnio keitiklių, siurblių, automobilio ir ekskavatoriaus įsigijimui, taip pat vandens gręžinio, valymo įrenginių, kanalizacijos trasos įrengimui, nuotolinės valdymo sistemos programos įsigijimui, nugeležinimo stoties renovacijai ir kt., prie vandentiekio tinklų prisijungė 384, prie nuotekų – 399 nauji vartotojai. Įvykdžius 2019–2021 m. plėtros projektus, planuojama, kad papildomai 27 būstams bus suteikta galimybė naudotis centralizuota geriamuoju vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga.

2018 m. bendrovė realizavo 330,9 tūkst. m3 geriamojo vandens ir  iš reguliuojamos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų, įskaitant paviršines, tvarkymo turėjo beveik 10 tūkst. Eur pelno.

VERT suderintos naujos UAB „Skuodo vandenys" paslaugų kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Skuodo rajono savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, VERT nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).


Išsamiai susipažinti su VERT 2020-10-15 posėdžio medžiaga galite ČIA.