Įeiti
Publikuota: 2020.10.19. Atnaujinta:

Patvirtinta Pradinės elektros energijos paklausos nustatymo metodika


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB parengtą Pradinės elektros energijos paklausos nustatymo metodiką.

Metodika skirta nustatyti vartotojo pradinę elektros energijos paklausą bei elektros energijos paklausos pokytį. Pagal Metodiką apskaičiuotas pradinės elektros energijos paklausos kiekis bus naudojamas nepriklausomo telkėjo suteiktų paslaugų kiekiui nustatyti.

Pagal šią Metodiką nepriklausomi elektros energijos paklausos telkėjai* teiks informaciją LITGRID AB apie vartotojus, kuriems buvo suteikta nepriklausomo paklausos telkimo paslauga, t. y. vartotojų elektros vartojimo poreikio ar gamybos derinimas, siekiant nesuvartotą arba pagamintą elektrą (kiekį arba galią) parduoti, pirkti arba pateikti elektros energijos, balansavimo ir rezervinės galios rinkose.

Tinklų operatoriams ši Metodika bus taikoma nustatant vartotojų  pradinę elektros energijos   paklausą, jei buvo suteikta nepriklausomo paklausos telkimo paslauga.

Tinklų operatoriai iki 2020 m. gruodžio 31d. privalo įgyvendinti visas priemones, reikalingas pradinio elektros energijos paklausos kiekiui ir vartotojo elektros energijos paklausos pokyčiui apskaičiuoti.

* Nepriklausomas elektros energijos paklausos telkėjas – elektros energijos rinkos dalyvis, kuris, turėdamas VERT išduodamą leidimą, vykdo vartotojų elektros energijos paklausos telkimo veiklą ir nėra susijęs su savo aptarnaujamų vartotojų tiekėju.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-10-15 posėdžio medžiaga galite ČIA.