Įeiti
Publikuota: 2020.02.20. Atnaujinta:

Konsultacija dėl Lietuvos PSO perdavimo paslaugų kainų struktūroje 2021 m. taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai dokumento dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid" teikiamų paslaugų kainų struktūroje 2021 m. tarifų periodui taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų PROJEKTĄ:
Viešosios konsultacijos dokumentas (anglų k.);
Viešosios konsultacijos dokumento santrauka (lietuvių k.);
Gamtinių dujų perdavimo tarifų skaičiavimo modelis.

Suinteresuotas šalis prašome teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. kovo 31 d. (imtinai).

Tarybą teikti viešajai konsultacijai šį dokumentą įpareigoja Europos Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas. Nacionalinė reguliavimo institucija prieš kiekvieną tarifų periodą turi konsultuotis su visų valstybių narių, kurių dujų perdavimo sistemos sujungtos tiesioginėmis jungtimis su tos šalies dujų perdavimo sistema, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis dėl:
• daugiklių dydžio;
• sezoninių koeficientų dydžio (jei taikytina);

• kainų nuolaidų įleidimo iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) saugyklų (įrenginių / terminalo) taškuose (jei taikytina);
• kainų nuolaidų įleidimo iš infrastruktūros, sukurtos siekiant pašalinti valstybių narių dujų perdavimo sistemų atskirtį, taškuose ir išleidimo į tokią infrastruktūrą taškuose (šiuo metu Lietuvos įleidimo-išleidimo sistemai tai neaktualu);
• kainų nuolaidų pertraukiamųjų pajėgumų produktams.

Esminis siūlymas PROJEKTE: 2021 m. nekeisti einamuoju (2020 m.) tarifų periodu taikomų aukščiau išvardintų kainodaros aspektų, išskyrus sezoninius koeficientus vidiniame ir Šakių išleidimo taškuose. Sezoninių koeficientų pokyčius lėmė besikeičiančios gamtinių dujų srautų prognozės (žr. žemiau pateikiamus pav.):

1 pav. Naudojimo rodikliai (santykių tarp mėnesinio ir metinio dujų srauto skirstinys) 2020-2021 m. vidiniame išleidimo taške,
vieneto dalimis

1_pav_dujos_2020_02_19.jpg

2 pav. Naudojimo rodikliai (santykių tarp mėnesinio ir metinio dujų srauto skirstinys) 2020-2021 m. Šakių išleidimo taške,
vieneto dalimis

 2_pav_dujos_2020_02_19.jpg

******

 • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt (kopija marta.vorobjova@vert.lt ir tariffs@ambergrid.lt). 

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020-03-31 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".