Įeiti
Publikuota: 2021.04.08. Atnaujinta:

Keičiasi energetikos įrenginių atitikties deklaracijoms teikimą reglamentuojančios taisyklės


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino naujos redakcijos energetikos įrenginių atitikties deklaracijoms teikimą reglamentuojančius teisės aktus:
Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisykles;
Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisykles.

Esminiai pakeitimai:
- asmenys, valdantys ir (arba) eksploatuojantys energetikos įrenginius, jų atitikties deklaracijas turės pateikti per VERT Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą – DSAIS;
- jei dėl techninių kliūčių ūkio subjektas negali pateikti atitikties deklaracijos el. forma per DSAIS, ją bus galima pateikti kitais būdais, nurodant nepateikimo per DSAIS priežastis;
- VERT teritoriniai skyriai informacinius pranešimus dėl atitikties deklaracijoms teikimo ūkio subjektams išsiųs kiekvienais metais iki liepos 15 d., nurodant 30 dienų terminą atitikties deklaracijoms pateikti.

Šie pakeitimai leis mažinti administracinę naštą, skatins ūkio subjektus naudotis DSAIS ir gauti tikslią bei išsamią standartinės formos informaciją, reikalingą atlikti energetikos įrenginių tikrinimą vertinant ūkio subjektų užpildytas atitikties deklaracijas.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-04-08 posėdžio medžiaga galite ČIA