Įeiti
Publikuota: 2021.04.08. Atnaujinta: 2021.04.08

VERT suderino AB „Prienų šilumos tinklai“ investicijas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Prienų šilumos tinklai" 2015-2020 m. investicijas, kurių bendra vertė beveik 361 tūkst. Eur. Investicijos finansuojamos bendrovės nuosavomis ir skolintomis lėšomis.

Bendrovė rekonstravo 283,30 m magistralinių ir skirstomųjų šilumos tiekimo tinklų Jiezno mieste: susidėvėję tinklai buvo pakeisti plieniniais vamzdžiais, izoliuotais pramoniniu būdu, dėl to patiriami šilumos nuostoliai vidutiniškai sumažės 115,06 MWh per metus.

Atsižvelgiant į tai, kad Jiezno mieste 2/3 šilumos perdavimo trasų pakeistos naujomis, dėl vykdomos namų renovacijos sumažėjęs šilumos poreikis, bendrovė Jiezno m. katilinėje pakeitė susidėvėjusius biokuro katilus – sumontuoti du nauji 400 kW medžio granulių automatizuoti katilai. Pradėjus eksploatuoti naujus katilus, bus sudeginama mažiau kuro, atitinkamai mažės aplinkos tarša.

AB „Prienų šilumos tinklai" taip pat įrengė Pakuonio medžio granulių 300 kW konteinerinę katilinę, kurioje sumontuoti du nauji katilai po 160 kW. Katilinė pastatyta Pakuonio mokyklos teritorijoje ir skirta mokyklos šilumos poreikiui tenkinti (260 kW per metus).

Investicijos leis užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą AB „Prienų šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-04-08 posėdžio medžiaga galite ČIA