Įeiti
Publikuota: 2021.04.12. Atnaujinta: 2021.04.12

VERT skelbia 2020 m. nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos rinkos apžvalgą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), apibendrinusi nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG), kurie pagamintą šilumą tiekia į centralizuotus šilumos tinklus, pateiktus duomenis apie pagamintą šilumos kiekį, kainas ir prekybą biržoje, parengė ir skelbia 2020 m. NŠG gaminamos šilumos rinkos apžvalgą (atsisiųskite).  

Esminiai 2020 m. įvykiai:

  • NŠG skaičius nepakito (trys NŠG sustabdė veiklą ir trys pradėjo): 2020 m. pabaigoje veiklą vykdė 44 NŠG: 25 reguliuojami ir 19 nereguliuojamų.
  • Instaliuota katilinių galia didėjo 15,9 proc. – nuo 1925,37 MW 2019 m. pabaigoje iki 2231,07 MW 2020 m. pabaigoje.
  • 2020 m., palyginus su 2019 m., NŠG pardavė 4,8 proc. didesnį šilumos kiekį:  2020 m. parduota 3098,1 tūkst. MWh šilumos, 2019 m. – 2956,9 tūkst. MWh. NŠG parduodama šiluma sudarė 38,2 proc. VERT licencijuojamų šilumos tiekėjų į tinklus patiekiamos šilumos.
  • Didžiausias šilumos kiekis NŠG segmente buvo pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių: 2020 m. pagaminta 85,6 proc. (2018 m. – 88,6 proc.), atitinkamai iš iškastinio kuro pagamintos šilumos kiekis 2020 m. sudarė 1,6 proc. (2019 m. – 0,7 proc.).
  • 2020 m. svertinė NŠG parduotos šilumos kaina buvo 2,03 euro ct/kWh be PVM arba 24,5 proc. mažesnė nei 2019 m. (2,69 ct/kWh), nors vidutinė perkamo biokuro kaina mažėjo 0,21 ct/kWh.

nsg 2020 m apzvalga.JPG

  • 2020 m. svertinė nereguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų parduotos šilumos kaina buvo 2,04 ct/kWh arba 1,5 proc. didesnė nei reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų (2,01 ct/kWh).
  • 2020 m. šilumos vartotojai sumokėjo iki 17,1 mln. Eur mažiau, lyginant su situacija, jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai šilumą būtų pardavę už didžiausią galimą šilumos pardavimo kainą.

Apžvalga parengta remiantis NŠG ir VERT licencijuojamų šilumos tiekėjų pateiktais duomenimis.