Įeiti
Publikuota: 2021-04-15. Atnaujinta: 2021-04-15

VERT suderino BALTPOOL UAB veiklos ketvirčio ir metines ataskaitų formas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino BALTPOOL UAB parengtas Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos ketvirčio ir metines ataskaitų formas.

VERT, atsižvelgdama į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, kuriuo siekiama didinti skaidrumą biokuro rinkoje ir supaprastinti energijos išteklių pirkimo–pardavimo sandorių sudarymą ir apskaitą, numatant, kad prekyba biokuro produktais energijos išteklių biržoje būtų vykdoma biržos operatoriaus parinktais energijos matavimo vienetais (MWh), kreipėsi į BALTPOOL UAB, prašydama pateikti suderinti atnaujintą ataskaitų formą, kurioje energijos matavimo vienetai tne būtų keičiami į MWh.

BALTPOOL UAB ataskaitų formą pakoregavo, numatant informaciją apie energijos išteklių biržoje sudarytų sandorių kiekių bei kainų statistiką nurodyti energijos matavimo vienetais MWh.

 Išsamiai susipažinti su VERT 2021-04-15 posėdžio medžiaga galite ČIA