Įeiti
Publikuota: 2021.04.15. Atnaujinta: 2021.04.15

VERT suderino LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartines sąlygas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino LITGRID AB pakoreguotas LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartines sąlygas.

Atlikti šie esminiai pakeitimai:

  • Numatytos laikino pagamintos elektros energijos persiuntimo į elektros energijos tinklus nutraukimo ir ribojimo sąlygos dėl LITGRID AB prievolės pranešant vartotojams ir gamintojams, vykdant avarinius atsijungimus, ribojant patekimą į sistemą. Visais atvejais, kai be išankstinio įspėjimo apribojamas arba nutraukiamas elektros energijos perdavimo paslaugos teikimas, LITGRID AB turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 6 valandas, apie tai pranešti tinklų naudotojui.

  • Viršijus Elektros energetikos įstatyme nurodytą arba LITGRID AB bei tinklų naudotojo susitarime nurodytą laikino pagamintos elektros energijos persiuntimo apribojimo ar nutraukimo laikotarpį, bendrovė privalės finansiškai atlyginti nuostolius vartotojams arba gamintojams už nepersiųstą (nepatiektą) elektros energiją ir jos kiekį.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-04-15 posėdžio medžiaga galite ČIA.