Įeiti
Publikuota: 2021.04.22. Atnaujinta: 2021.04.22

VERT: keičiasi kaina už importuotą arba eksportuotą elektros energijos kiekį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į 2010 m. rugsėjo 23 d. Europos Komisijos Reglamento Nr. 838/2010 nuostatas ir įvertinusi LITGRID AB pateiktą informaciją, skelbia pakeistą naudojimo elektros energijos perdavimo sistema kainą, kuri Lietuvos atveju taikoma eksportuojant / importuojant elektros energiją į / iš trečiųjų šalių.

 Metinė naudojimosi elektros energijos perdavimo sistema kaina mažėja iki 0,06 ct/kWh (be PVM). Anksčiau galiojusi kaina – 0,07ct/kWh (be PVM).

Metinį perdavimo sistemos naudojimo mokestį kasmet apskaičiuoja ENTSO-E. Jis nustatomas kaip įmokos už megavatvalandę, kurią dalyvaujančios šalies perdavimo sistemos operatoriai sumokėtų į perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo fondą, atsižvelgiant į numatomą atitinkamų metų tarpvalstybinių elektros energijos srautų apimtį, įvertis.

 Išsamiai susipažinti su VERT 2021-04-22 posėdžio medžiaga galite ČIA.