Įeiti
Publikuota: 2021.04.22. Atnaujinta: 2021.04.22

Vienašališkai nustatytos UAB „Akmenės energija“ kainos dedamosios


Akmenės rajono savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus visų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nurodytų UAB „Akmenės energija" šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams pažeidimų, VERT kainų dedamąsias nustatė vienašališkai – sprendimas įsigalios gegužės 1 d.

Bendrovės ankstesniais laikotarpiais papildomai gautos pajamos dėl faktinių ir šilumos kainoje įskaitytų kuro sąnaudų skirtumo (130,232 tūkst. Eur), šilumos kainoje 2018 m. kovo 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. įskaityta papildoma investicijų grąža (67,315 tūkst.), kainoje nustatytą investicijų grąžą viršijusi vidutinė faktinė investicijų grąža (26,254 tūkst. Eur) bus grąžinta vartotojams per vienerius metus taikant šilumos kainą mažinančią kompensaciją – 0,49 ct/kWh.

Savivaldybių taryboms pareiga per 30 kalendorinių dienų nustatyti konkrečias šilumos kainos dedamąsias yra įtvirtinta Šilumos ūkio įstatyme. To nepadarius, VERT priima vienašališką sprendimą.

VERT vienašališkai nustatytos laikinos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau kaip 12 mėn.

UAB „Akmenės energija" šįmet yra 2-a šilumos tiekimo įmonė, kuriai VERT vienašališkai nustatė šilumos kainą, (2020 m. – 11 įmonių).

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-04-22 posėdžio medžiaga galite ČIA.